wtorek, 25 czerwca 2019

Wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu

Wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Apelacyjnego w Warszawie ( Sąd Dyscyplinarny) wniosek o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej w związku z przekroczeniem przez niego uprawnień i działaniami na szkodę interesu publicznego i prywatnego.

Pomoc sędziego dla jednej ze stron sporu biznesmenów

W toku prowadzonego postępowania zgromadzono materiał dowodowy wskazujący na to, iż sędzia, jako funkcjonariusz publiczny, pełniąc funkcję prezesa jednego z Sądów Rejonowych przekroczył swe uprawnienia. W związku z prowadzonym przez ten sąd z wniosku jednego z wierzycieli postępowaniem o ogłoszenie upadłości pewnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sędzia nawiązał kontakt telefoniczny z przedstawicielem ustalonej gazety.  Podczas kilku rozmów telefonicznych sędzia przekazał dziennikarzowi szereg szczegółowych informacji o toczącym się postępowaniu upadłościowym, na podstawie których opublikowany został artykuł prasowy.

Sędzia realizował w ten sposób wcześniejsze ustalenia podjęte z innymi osobami zainteresowanymi w rozwiązaniu sporu dotyczącego rozliczeń finansowych pomiędzy spółkami. Artykuł prasowy miał być jednym z elementów nacisku na spółkę, wobec której złożono w sądzie  wniosek o ogłoszenie upadłości.

Bezzasadny wniosek o ogłoszenie upadłości  

Sąd upadłościowy uzyskał  od dłużnika informacje wskazujące, iż nie posiada on żadnych wymagalnych zobowiązań w stosunku do innych podmiotów, zaś  należność wobec wnioskodawcy została uiszczona. Ustalenia te legły u podstaw wydania przez sąd postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Nadto wnioskodawca został zobowiązany do złożenia publicznego oświadczenia o bezzasadności złożonego wniosku o upadłość.

Działał na szkodę interesu publicznego i prywatnego

Analiza powyższych okoliczności wskazuje, iż sędzia swoim zachowaniem działał na szkodę interesu publicznego, wyrażającego się w zaufaniu obywateli do bezstronności sądów i stosowania obowiązujących przepisów prawa oraz równego traktowania obywateli jak i interesu prywatnego udziałowców spółki w postaci jej dobrego imienia.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-06-25
Data udostępnienia informacji: 2019-06-25
Liczba odsłon: 3 786