czwartek, 17 grudnia 2020

Wrocławscy radcowie prawni podejrzani o szereg oszustw

Wrocławscy radcowie prawni podejrzani o szereg oszustw

15 grudnia 2020 roku na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali zatrzymania 6 osób w związku ze śledztwem dotyczącym m.in. wyłudzania środków finansowych, znajdujących się w depozytach sądowych. Wątek ten został ujawniony w toku innego postępowania, dotyczącego reprywatyzacji warszawskiej. Wśród zatrzymanych jest 5 radców prawnych z terenu Wrocławia.

Co zarzuca się zatrzymanym

Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. usiłowania oraz dokonania szeregu oszustw na szkodę podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, prania brudnych pieniędzy, jak też przywłaszczenia środków pieniężnych. Kwoty wyłudzeń sięgały nawet 1 400 000,00 złotych. Ponadto jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut puszczenia w obieg podrobionego weksla, poprzez zlecenie innemu podejrzanemu dochodzenia roszczeń na jego podstawie.

Środki zapobiegawcze

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podjął decyzję o wystąpieniu do sądu z wnioskami o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 3 podejrzanych.

W stosunku do pozostałych osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 5000,00 do 30 000,00zł, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się z ustalonymi osobami.

Podejrzanym, w zależności od zakresu stawianych zarzutów grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do 15 lat.

Ustalenia śledztwa

Informacje dotyczące przestępczej działalności wrocławskich radców prawnych ujawniono w toku odrębnego postępowania, dot. reprywatyzacji warszawskiej. Jak ustalono podejrzani posługiwali się w sądach na terenie całego kraju podrobionymi dokumentami bądź przedkładali jako autentyczne uwierzytelnione kopie podrobionych dokumentów, na podstawie których sądy wydawały orzeczenia stanowiące podstawę wypłaty nienależnych im kwot pieniędzy np. z depozytu sądowego. W ten sposób sprawcy wyłudzili, wynikające z łącznie stawianych poszczególnym podejrzanym zarzutów, kwoty od 40 tysięcy do 1 miliona czterystu tysięcy złotych. Niektórzy z nich podejmowali również szereg czynności zmierzających do ukrycia przestępczego pochodzenia tak uzyskanych środków.

Radcowie dopuszczali się zarzucanych im czynów na własnych rachunek, m.in. w ramach prowadzonych kancelarii, choć modus operandi popełnianych przez nich przestępstw był podobny.

Ponadto materiał dowodowy zgormadzony w sprawie wskazuje na to, że dwóch podejrzanych dopuściło się przestępstwa przywłaszczenia kwoty 180 tysięcy złotych, na szkodę spółki kapitałowej, w której jeden z nich był prezesem, a drugi posiadał większościowe udziały.

Dział  Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-12-17
Data udostępnienia informacji: 2020-12-17
Liczba odsłon: 730