wtorek, 23 sierpnia 2011

WSPÓLNY ZESPÓŁ ŚLEDCZY?

WSPÓLNY ZESPÓŁ ŚLEDCZY?

Pani Ewa Nowina-Konopka Redaktor Naczelny „Naszego Dziennika”                                                          Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm. ) wnoszę o zamieszczenie odpowiedzi na wywiad przeprowadzony przez Paulinę Gajkowską z prof. Krystyną Pawłowicz pt. „Doktrynerstwo szkodzi” w numerze z 18 sierpnia 2011 roku.    Odpowiadając na tezy postawione przez Panią Prof. Krystynę Pawłowicz odnoszące się do sposobu prowadzenia śledztwa przez polską prokuraturę informuję, że Prokuratura Generalna niezmiennie stoi na stanowisku, że niemożliwe było w świetle obowiązujących regulacji prawnych utworzenie wspólnego zespołu śledczego. Utworzenie takiego zespołu jest możliwe tylko wtedy, kiedy przewiduje to umowa międzynarodowa, której Rzeczypospolita Polska jest stroną. Wynika to wprost z art. 589 b kodeksu postępowania karnego. Żadna z obowiązujących umów międzynarodowych łączących Polskę i Rosję nie przewiduje instytucji wspólnego zespołu śledczego. W związku z tym Prokurator Generalny nie miał podstaw prawnych do zawarcia porozumienia o utworzeniu wspólnego zespołu śledczego.

 

Pani

Ewa Nowina-Konopka

Redaktor Naczelny

„Naszego Dziennika”                                                   

 

   Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm. ) wnoszę o zamieszczenie odpowiedzi na wywiad przeprowadzony przez Paulinę Gajkowską z prof. Krystyną Pawłowicz pt. „Doktrynerstwo szkodzi” w numerze z 18 sierpnia 2011 roku.

   Odpowiadając na tezy postawione przez Panią Prof. Krystynę Pawłowicz odnoszące się do sposobu prowadzenia śledztwa przez polską prokuraturę informuję, że Prokuratura Generalna niezmiennie stoi na stanowisku, że niemożliwe było w świetle obowiązujących regulacji prawnych utworzenie wspólnego zespołu śledczego. Utworzenie takiego zespołu jest możliwe tylko wtedy, kiedy przewiduje to umowa międzynarodowa, której Rzeczypospolita Polska jest stroną. Wynika to wprost z art. 589 b kodeksu postępowania karnego. Żadna z obowiązujących umów międzynarodowych łączących Polskę i Rosję nie przewiduje instytucji wspólnego zespołu śledczego. W związku z tym Prokurator Generalny nie miał podstaw prawnych do zawarcia porozumienia o utworzeniu wspólnego zespołu śledczego.

   Pani Profesor Krystyna Pawłowicz, a także publicyści „Naszego Dziennika” stawiają Prokuraturze Generalnej zarzut, że ta zaprzepaściła szansę utworzenia wspólnego zespołu śledczego. Pragnę przypomnieć, że Prokurator Generalny nie ma prawnego tytułu do zawierania umów międzynarodowych. Warto dodać, że Prokurator Generalny nie ma  prawnego tytułu do wydawania aktów prawnych nawet w postaci rozporządzeń.

   Pani Profesor Krystyna Pawłowicz twierdzi, że polscy prokuratorzy mogli oprzeć się na rozmowie telefonicznej przeprowadzonej między premierem Polski a prezydentem Rosji i potraktować ją jako ustną  umowę międzynarodową. W tym miejscu zarzuca przedstawicielom Prokuratury Generalnej brak elementarnej wiedzy na temat prawa międzynarodowego i przypomina przypadki zawierania przez inne państwa umów międzynarodowych w ten sposób. Pani Profesor zapomina jednak o tym, że tu  chodzi o umowę jako źródło prawa. I w tym przypadku nie wystarcza już wiedza eksperta z zakresu prawa międzynarodowego, lecz potrzebna jest dodatkowo elementarna wiedza z zakresu prawa konstytucyjnego. Zgodnie z treścią art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. W tym miejscu należałoby zapytać naszych oponentów: „W którym z dzienników została opublikowana taka umowa, aby mogła obowiązywać ? Przypominamy, że miejscem publikacji aktów prawnych nie jest ani „Nasz Dziennik” ani „Dziennik Telewizyjny”, tylko „Dziennik Ustaw”. Tryb zawierania umów  jest szczegółowo uregulowany w Ustawie z 14 kwietnia 2000 roku o umowach międzynarodowych.

   To nie Prokurator Generalny powinien być adresatem pytań o umowę międzynarodową, lecz inne organy. Obecnie trwają negocjacje pomiędzy ministerstwami sprawiedliwości Polski i Rosji dotyczące umowy regulującej między innymi zakładanie wspólnych zespołów śledczych. Dopiero wtedy, kiedy taka umowa zostanie ratyfikowana i opublikowana, będzie można wymagać od Prokuratora Generalnego działań zmierzających do utworzenia wspólnego zespołu śledczego. Pani Profesor Krystyna Pawłowicz zarzuca byłemu Dyrektorowi Departamentu Współpracy Międzynarodowej, że nie uzasadnił swojego stanowiska w przedmiocie braku podstaw prawnych do utworzenia wspólnego zespołu śledczego. Otóż Pani Profesor mija się z prawdą i to już nie jest kwestia braku elementarnej wiedzy, lecz kwestia braku elementarnej uczciwości. Takie stanowisko zostało zaprezentowane na stronie internetowej Prokuratury Generalnej, a także zostało przesłane do Sejmu jako głos polemiczny wobec opinii wydanej przez Panią doc. dr Beatę Bieńkowską.

   Ponadto czyniąc taki zarzut, powinno się samemu przytoczyć podstawy prawne na poparcie swojego stanowiska, a tych w przeprowadzonym wywiadzie niestety brak. Zamiast głosu prawnika, mamy głos polityka.

 

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Generalnej

 

Warszawa, 23.08.2011r.

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-08-23
Data udostępnienia informacji: 2011-08-23
Liczba odsłon: 825