piątek, 12 lipca 2019

Wyrok dla adwokata za obietnicę udzielenia korzyści majątkowej

Wyrok dla adwokata za obietnicę udzielenia korzyści majątkowej

Wyrokiem z 26 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, uznając trafność zarzutów podniesionych w apelacji prokuratora Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, zmienił zaskarżony wyrok sądu I instancji i skazał oskarżoną Annę D. na dwa lata pozbawienia wolności.

Sąd podzielił argumentację prokuratora i uznał, że oskarżona dopuściła się przestępstwa z art. 229 par. 3 kodeksu karnego, a nie jak przyjął Sąd I instancji usiłowania tego czynu. Ponadto Sąd orzekł środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu adwokata na okres 5 lat oraz utrzymał orzeczoną przez Sąd I instancji grzywnę w wysokości 350 stawek dziennych po 50 złotych (17.500 złotych). Wyrok jest prawomocny.

200 tysięcy łapówki 

Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie oskarżył Annę D. o to, że w 2016 roku dwukrotnie złożyła obietnicę udzielenia asystentce prokuratorskiej z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w wysokości 200 tysięcy złotych lub pokrycia kosztów zakupu lokalu mieszkalnego, w zamian za udzielenie informacji w zakresie prowadzonego postępowania przygotowawczego tj. o przestępstwo z art. 229 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 12 kk.

Wyrok Sądu I instancji

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Lesznie z 10 października 2018 roku oskarżona została uznana winną popełnienia przestępstwa z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 229 par. 3 kk i skazana na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 1 roku. Sąd wymierzył oskarżonej grzywnę 350 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 złotych, a także orzekł środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu adwokata na okres 1 roku.

Powyższy wyrok został skutecznie zaskarżony przez prokuratora na niekorzyść Anny D.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

 

O sprawie pisaliśmy:

Zarzuty i areszt dla adwokat z Wrocławia za przestępstwo przekupstwa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-07-12
Data udostępnienia informacji: 2019-07-12
Liczba odsłon: 1 300