add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Wyrok skazujący za przygotowanie zamachu na konstytucyjne organy RP – Prokuratura Krajowa
wtorek, 10 sierpnia 2021

Wyrok skazujący za przygotowanie zamachu na konstytucyjne organy RP

Wyrok skazujący za przygotowanie zamachu na konstytucyjne organy RP

Sąd Okręgowy w Łodzi skazał Pawła D. za przygotowanie do zamachu na konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Akt oskarżenia w tej sprawie skierował Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi. Postępowanie było prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Wobec oskarżonego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Zakres zarzutów 

Prokurator Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi oskarżył Pawła D. o przygotowanie do usunięcia przemocą konstytucyjnych organów RP, a także zmuszenia do zrzeczenia się funkcji przez osoby pełniące funkcje publiczne kwalifikowane z art. 128 par. 2 kk oraz art. 191 par. 1 kk. Drugi z czynów dotyczył pomówienia na portalu internetowym burmistrza jednej z gmin w woj. dolnośląskim oraz znieważania słowami wulgarnymi kwalifikowane z art. 212 par. 1 i 2 kk oraz art. 216 par. 2 kk.

Kara bezwzględnego pozbawienia wolności

Sąd Okręgowy skazał oskarżonego na karę łączną 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności  w tym za pierwszy czyn na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, za drugi czyn na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto Sąd orzekł wobec oskarżonego elektroniczną kontrolę miejsca pobytu oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość 500 metrów przez okres 2 lat.

Sąd podkreślił, że zgromadzony materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje, że oskarżony dopuścił się czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia przez prokuratora. Sąd zwrócił uwagę na sprawne działanie służb państwowych, które skutecznie zapobiegły dalszym planowanym działaniom oskarżonego.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-08-10
Data udostępnienia informacji: 2021-08-09
Liczba odsłon: 2 668

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj