piątek, 19 lutego 2021

Wyroki skazujące w tzw. „aferze melioracyjnej”

Wyroki skazujące w tzw. „aferze melioracyjnej”

W ostatnim czasie Sąd Okręgowy w Szczecinie oraz Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie wydały wyroki skazujące wobec 9 oskarżonych w tzw. „aferze melioracyjnej”. Akty oskarżenia w tej sprawie skierował Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

Wyrok skazujący Sądu Okręgowego

Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z 9.02.2021 roku uznał Adama W. za winnego popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu polegającego na niedopełnieniu obowiązków podczas pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Oskarżony poświadczył nieprawdę w protokołach odbioru robót w zakresie jednej z inwestycji. Sąd skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat próby, oraz karę grzywny 100 stawek dziennych po 50 złotych każda. Nadto Sąd orzekł koszty i opłatę.

Adam W. to były zastępca kierownika Terenowego Oddziału w Goleniowie Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie W toku postępowania przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia dotyczące swojej osoby jak i innych osób.

8 skazanych przez Sąd Rejonowy

Kolejny wyrok zapadł 18 lutego 2021 roku przed Sądem Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie. Sąd skazał 8 oskarżonych w tym:

 

– Tadeusza D. (byłego kierownika Terenowego Oddziału w Pyrzycach ZZMiUW w Szczecinie) na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres 2 lat próby, oraz karę grzywny 200 stawek dziennych po 100 złotych każda (łącznie 20 tysięcy złotych). Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia w zakresie swojej osoby jak i innych osób. Prokurator oskarżył Tadeusza D. o niedopełnienie obowiązków polegających na poświadczeniu nieprawdy w protokołach odbioru robót podczas pełnienia przez niego funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie jednej z inwestycji

 

– Kazimierza S. (byłego kierownika Terenowego Oddziału w Nowogardzie ZZMiUW w Szczecinie), na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres 2 lat próby, oraz karę grzywny 100 stawek dziennych po 100 złotych każda (łącznic 10 tysięcy złotych). Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia w zakresie swojej osoby jak i innych osób. Prokurator oskarżył Kazimierza S. o niedopełnienie obowiązków poprzez poświadczenie nieprawdy w protokołach odbioru robót w zakresie jednej z inwestycji.

 

– Bolesława S. (byłego kierownika Terenowego Oddziału w Świdwinie ZZMiUW w Szczecinie) na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres 2 lat próby, oraz karę grzywny 200 stawek dziennych po 100 złotych każda (łącznie 20 tysięcy złotych). Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia w zakresie swojej osoby jak i innych osób. Bolesław S. był oskarżony o niedopełnienie obowiązków i poświadczenie nieprawdy w protokołach odbioru robót w zakresie jednej z inwestycji.

 

– Bogdana S. (byłego kierownika Terenowego Oddziału w Choszcznie ZZMiUW w Szczecinie) na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres 2 lat próby, oraz karę grzywny 230 stawek dziennych po 100 złotych każda (łącznie 23 tysięcy złotych). Prokurator oskrżył go o popełnienie 5 czynów polegających na niedopełnieniu obowiązków w zakresie czterech inwestycji i poświadczenie nieprawdy w protokołach odbioru robót gdzie oskarżony pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył bardzo obszerne wyjaśnienia w zakresie swojej osoby jak i innych osób.

 

– Tadeusza B. (byłego kierownika Terenowego Oddziału w Goleniowie ZZMiUW w Szczecinie) na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres 3 lat próby, oraz karę grzywny 300 stawek dziennych po 100 złotych każda (łącznie 30 tysięcy złotych). Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył bardzo obszerne wyjaśnienia w zakresie swojej osoby jak i innych osób. Tadeusz B. był oskarżony o popełnienie 5 czynów polegających na niedopełnieniu obowiązków i poświadczenie nieprawdy w protokołach odbioru robót w zakresie pięciu inwestycji.

 

– Adama M. (pełniącego funkcję kierownika budowy w zakresie 3 inwestycji) na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres 3 lat próby, oraz karę grzywny 300 stawek dziennych po 100 złotych każda (łącznie 30 tysięcy  złotych). Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia dotyczące jego osoby jak i innych. Prokurator oskarżył go o poświadczenie nieprawdy w protokołach odbioru robót.

 

Marka U. (pełniącego funkcję kierownika budowy w zakresie 1 inwestycji) na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres 2 lat próby oraz karę grzywny 200 stawek dziennych po 100 złotych każda (łącznie 20 tysięcy złotych). Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia dotyczące jego osoby jak i innych osób. Był on oskarżony o poświadczenie nieprawdy w protokołach odbioru robót.

 

Przemysława P. na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres 3 lat próby, oraz karę grzywny 200 stawek dziennych po 100 złotych każda (łącznie 20.000 zł). Prokurator oskarżył go o utrudnienie wraz z Tomaszem P. jednego z przetargów publicznych na dostawę nowego samochodu terenowo -osobowego dla ZZMiUW w Szczecinie. Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył bardzo obszerne wyjaśnienia w zakresie swojej osoby jak i innych osób.

 

Wobec wszystkich oskarżonych Sąd orzekł koszty i opłaty.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-02-19
Data udostępnienia informacji: 2021-02-19
Liczba odsłon: 863