środa, 07 sierpnia 2019

Wyzwania i Sukcesy – Prokuratura 2019 r.

Wyzwania i Sukcesy – Prokuratura 2019 r.

Sprawna i skuteczna prokuratura jest podstawą praworządnego państwa. Stoi na straży prawa i bezpieczeństwa obywateli. Jest gwarancją sprawiedliwości w państwie. Kolejny rok funkcjonowania zreformowanej prokuratury świadczy o tym, że wypełnia ona swoje zadania. Budzi respekt przestępców i daje Polakom poczucie bezpieczeństwa. Dowodzi sukcesu podjętej trzy lata temu reformy.

Według ogłoszonego w kwietniu br. sondażu CBOS odsetek Polaków, którzy uważają, że w Polsce żyje się bezpiecznie, wzrósł do rekordowego w ponad 30-letniej historii badań poziomu 89 proc. Jeszcze w kwietniu 2015 r., a więc przed reformą prokuratury, wynosił 66 proc. Imponujący wzrost poczucia bezpieczeństwa to zasługa dobrej zmiany w prokuraturze
i rzetelnej pracy prokuratorów wszystkich szczebli.

Sprawą o symbolicznym znaczeniu jest w tym kontekście zatrzymanie w czerwcu 2019 r., już po trzech dniach od przestępstwa, podejrzanego o jedną z najbrutalniejszych zbrodni w ostatnim czasie – zabójstwo 10-letniej dziewczynki z Dolnego Śląska. Pokazuje skuteczność prokuratury. Jest przykładem coraz efektywniejszej współpracy z policją. Dowodzi równocześnie zaufania Polaków do prokuratury, którzy masowo przekazywali jej pomocne w śledztwie informacje.

Rosnące społeczne zaufanie jest miarą sukcesu prokuratury w jej nowej, wyznaczonej po reformie roli. Nowa prokuratura ma być nie tylko strażnikiem bezpieczeństwa Polaków, chroniącym ich przed krzywdą, ale również rzecznikiem ich interesów. Świadczy o tym liczba wszczętych postępowań karnych, których w 2018 r. było prawie 700 tys. zaś w 2015 r. tylko 550 tys. Dowodem na skuteczność prokuratury jest znaczący wzrost spraw zakończonych. W 2018 r. był to prawie 1,1 miliona postępowań, podczas gdy w 2015 r. było to zaledwie 830 tys. spraw.

Dlatego zreformowana prokuratura nie ogranicza się do ścigania przestępców. Staje po stronie ofiar przestępstw w coraz większej liczbie spraw z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Niesie pomoc w dochodzeniu przez nich roszczeń przed sądami. Na masową skalę angażuje się po stronie pokrzywdzonych w sprawy związane m.in. z przestępczością lichwiarską czy tzw. dziką reprywatyzacją. W 2018 r. prokuratura rozpoznała prawie 92 tysiące spraw cywilnych, podczas gdy w 2015 r. było to zaledwie 78 tys. spraw. Wzrost odnotowano również w przeprowadzeniu spraw administracyjnych, w 2018 r. prokuratorzy rozpoznali ponad 20 tys. takich spraw, natomiast w 2015 r. było ich tylko 17 tys.

Priorytetem zreformowanej prokuratury jest równocześnie bezkompromisowa walka z przestępstwami o charakterze finansowym i gospodarczym, które pozbawiają dorobku życia Polaków i przynoszą ogromne straty całemu państwu. Wielomilionowe kwoty, wyłudzane m.in. wskutek tzw. karuzel VAT-owskich, wracają do Skarbu Państwa, służąc ważnym społecznie celom, a więc wszystkim obywatelom. Wartość mienia zabezpieczonego we wszystkich postępowaniach prokuratury w 2018 r. wyniosła 1 015 171 182,94 zł a zatem w porównaniu do 2015 r. wzrosła o 34,4%. Skuteczność działania prokuratury przekłada się w sposób bezpośredni na wpływy do budżetu Państwa z tytułu VAT, które w 2018 r. wyniosły
166 mld zł podczas gdy w 2015 r. wpływ ten wyniósł tylko 123 mld zł.

Symbolem dobrych zmian w zwalczaniu wielkich finansowych afer jest wszczęte bezzwłocznie śledztwo w głośnej sprawie spółki GetBack. Już po niespełna trzech miesiącach doszło do postawienia pierwszych zarzutów, a następnie do zabezpieczenia mienia o wartości prawie 331 milionów zł. Trzy miesiące w przypadku GetBack i prawie trzy lata, które upłynęły od złożenia zawiadomienia o przestępstwie do postawienia w 2012 r. zarzutów w sprawie afery Amber Gold, dobitnie obrazują przepaść między prokuraturą obecną i tą sprzed reformy.

Dowodem skuteczności zreformowanej prokuratury są też sukcesy w zwalczaniu nowych zagrożeń. Należy do nich cyberprzestępczość, która poza przestępstwami o charakterze finansowym coraz częściej wiąże się z seksualnym wykorzystywaniem dzieci i rozpowszechnianiem w Internecie pedofilskich treści. Jedna z takich spraw, rozpoczęta od śledztwa przeciwko ojcu, który wykorzystywał seksualnie ośmioletniego syna i publikował nagrania w Internecie, doprowadziła do ujawnienia siatki pedofilów i postawienia przez prokuraturę w Siedlcach zarzutów aż 56 osobom.

Podjęty trzy lata temu trud zmian w prokuraturze przynosi owoce. Przywraca Polakom wiarę w sprawiedliwość i buduje zaufanie do całego państwa. To zasługa pracy tysięcy prokuratorów. Jej podsumowaniem jest wydanie publikacji „Wyzwania i Sukcesy – Prokuratura 2019 r.”

Wyzwania i Sukcesy – Prokuratura 2019 r.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2019-08-07
Data udostępnienia informacji: 2019-08-07
Liczba odsłon: 4 236