sobota, 15 grudnia 2018

XXI Turniej Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów im. Aleksandra Głazka

XXI Turniej Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów im. Aleksandra Głazka

14 grudnia 2018 r. Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalanego - Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski i Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Przemysław Funiok wzięli udział w uroczystości ogłoszenia wyników XXI Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów im. Aleksandra Głazka, zorganizowanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski wręczył nagrodę laureatowi I miejsca, zaś Zastępca Prokuratora Generalnego  Przemysław Funiok, laureatom II i III miejsca.

W swoim wystąpieniu  Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski  podkreślił, iż uczestnictwo aplikantów w Turnieju, którego poziom był niezwykle wysoki, to dowód na to, że chcą oni pogłębiać  swoją wiedzę zarówno nabytą  w trakcie studiów prawniczych jak i tą, którą zdobywają  w toku  aplikacji. Zwrócił także uwagę, iż  czynności kryminalistyczno – procesowe, które uczestnicy Turnieju  przeprowadzali  w jego trakcie, będą wielokrotnie powtarzali już jako prokuratorzy. Od wiedzy aplikantów będzie zależał ich wynik i to czy zostaną zrealizowane cele postępowania przygotowawczego, a zwłaszcza czy sprawca przestępstwa zostanie wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-12-15
Data udostępnienia informacji: 2018-12-15
Liczba odsłon: 2 390