poniedziałek, 03 czerwca 2019

XXV – lecie Pionu ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej

XXV – lecie Pionu ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej

Dzisiaj (3 czerwca 2019 roku) w Prokuraturze Krajowej odbyły się obchody XXV – lecia istnienia Pionów do Spraw Przestępczości Zorganizowanej.

W uroczystości udział wzięli Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski, Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Beata Marczak, Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Pasionek, Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Przemysław Funiok, Zastępca Prokuratora Generalnego, Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Pozorski, Zastępca Prokuratora Krajowego Agata Gałuszka-Górska.

Wśród zaproszonych gości byli również prokuratorzy w stanie spoczynku w tym doradca Ministra Sprawiedliwości, prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku Dariusz Barski, doradca Prokuratora Krajowego prokurator Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku Józef Giemza. Obecni byli przedstawiciele służb w tym  Zastępcy Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk. Bernard Bogusławski i płk. Norbert Loba, Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Grzegorz Ocieczek, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Paweł Półtorzycki  oraz jego Zastępcy insp. Adam Cieślak i insp. Piotr Stasiak, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Robert Jędrychowski.

W uroczystości udział wzięli dyrektorzy  departamentów  Prokuratury Krajowej, byli dyrektorzy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, prokuratorzy regionalni, naczelnicy wydziałów zamiejscowych, prokuratorzy, urzędnicy.

Walka ze zorganizowaną przestępczością

Przestępstwa o charakterze kryminalnym oraz gospodarczym stanowią rdzeń przestępczości zorganizowanej, a wokół nich i w związku z nimi powstają inne rodzaje przestępczych działań, takich jak korumpowanie funkcjonariuszy państwowych, korupcja menadżerska, czy pranie brudnych pieniędzy, ukierunkowanych na ukrycie nielegalnych zysków z przestępczej działalności.

Aktywność zorganizowanych grup przestępczych w sferze gospodarczej – oszustwa kapitałowe, wyłudzenia dotacji i dofinansowań oraz oszustwa karuzelowe, mające na celu wyłudzenie podatku VAT, zagraża sektorowi finansowemu i gospodarczemu państwa.

Właśnie z tego powodu silny pion do zwalczania przestępczości zorganizowanej, ulokowany na najwyższym szczeblu prokuratury wyposażony w odpowiednie instrumenty prawne i zaplecze logistyczno – technologiczne, zawsze stanowił priorytet moich działań – powiedział Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Zorganizowana przestępczość, to także strzegący interesów grup przestępczych ich doradcy i protektorzy. Gwarantują oni bezkarność przestępcom, powodując równocześnie strach i poczucie całkowitej bezsilności u ofiar. Osoby takie, wywodzące się z różnych kręgów i grup zawodowych, niestety, nader często, także z organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, tworzą bufor ochronny dla przestępczych działań, stając się z czasem częścią tych grup.

Zorganizowana przestępczość to najgroźniejsze z możliwych zjawisk przestępczych, o zasięgu krajowym i globalnym. Przestępczość ta zawłaszcza poszczególne obszary życia społecznego i ekonomicznego i godzi w porządek prawny, prawidłowe funkcjonowanie państwa, bezpieczeństwo obywateli oraz w wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo kraju – wskazał I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

Nagrody rzeczowe dla prokuratorów

Prokurator Generalny za szczególne zasługi dla funkcjonowania prokuratury, podejmowane inicjatywy oraz wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych wyróżnił Medalem „Zasłużony dla Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej” Panią Prokurator Beatę Marczak, która prowadziła szereg spraw gospodarczych i korupcyjnych. Działania Pani prokurator poprzez wdrażanie skutecznych i nowatorskich metod zwalczania przestępczości przyczyniły się do zwiększenia skuteczności prokuratury i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Prokurator Krajowy Bogdan Świeczkowski wręczył również nagrody rzeczowe prokuratorom wykonującym na co dzień obowiązki w Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej oraz w Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.

Nagrodzeni prokuratorzy nie tylko należą do grona osób o najdłuższym w kraju stażu pracy w tym  pionie, ale ich pracę przez te lata cechowało szczególne zaangażowanie, profesjonalizm, oraz sumienne i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Nagrodzonym prokuratorom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dział Prasowy
Prokuratora Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-06-03
Data udostępnienia informacji: 2019-06-05
Liczba odsłon: 4 681