poniedziałek, 03 lutego 2020

Zabezpieczono blisko 30 milionów złotych w toku śledztwa dotyczącego „karuzeli podatkowej”

Zabezpieczono blisko 30 milionów złotych w toku śledztwa dotyczącego „karuzeli podatkowej”

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje, prowadzone przez Zarząd we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Wielkopolskim Urzędem Celno-Skarbowym, postępowanie dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw, w tym skarbowych, związanych z nielegalnym obrotem artykułami elektronicznymi w ramach tzw. karuzeli podatkowej. Na polecenie prokuratora w styczniu 2020 r. funkcjonariusze CBŚP i Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali cztery osoby z województwa wielkopolskiego. Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty popełnienia przestępstw udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz skarbowych, związanych z nielegalnym obrotem artykułami elektronicznymi w ramach tzw. karuzeli podatkowej i poświadczania w tym celu nieprawdy w dokumentach. Są to czyny kwalifikowane z art. 258 par. 1 k.k., oraz z art. 61 par. 1 kks i in.

Mechanizm przestępczego działania

W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że występujące w nim podmioty gospodarcze i osoby fizyczne wzięły udział ujawnionych „łańcuchach” podatkowych,  związanych z obrotem w/w towarem.

Mechanizm działania grupy polegał na zorganizowaniu transakcji sprzedaży przy wykorzystaniu łańcucha utworzonych/nabytych w tym celu spółek, w ramach których wystawiano kolejne faktury VAT a następnie transferowano pomiędzy nimi środki finansowe.

Pierwszy podmiot w łańcuchu, tzw. podatnik znikający, nabywał towar, w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, nie odprowadzając należnego podatku VAT.

Kolejne firmy w łańcuchu, tzw. „bufory”, wystawiały faktury kolejnym firmom – buforom lub końcowym odbiorcom. Towar był natomiast najczęściej transportowany pomiędzy magazynami w kraju i zagranicą a łańcuch płatności odwrócony.

Zysk sprawców stanowił podatek VAT, nieodprowadzony do Urzędów Skarbowych przez znikających podatników lub kwota zwrotu naliczonego podatku VAT.

Z dotychczas zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że podejrzani do popełnienia zarzuconych im przestępstw skarbowych wykorzystali spółkę kapitałową z Wielkopolski.

Spółka ta odniosło korzyść majątkową w kwocie  łącznej  przekraczającej 27 mln zł.  Ponadto w jej imieniu podejrzani usiłowali wyłudzić nienależny zwrot podatku VAT  w łącznej  kwocie ponad  28 mln zł.

Środki zapobiegawcze i zabezpieczenia

Wobec wszystkich czterech podejrzanych  prokurator wstąpił z wnioskiem o zastosowanie  środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, który Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia uwzględnił.

Nadto na mieniu podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej – spółki kapitałowej, prokurator tytułem zabezpieczenia majątkowego zajął  kwotę prawie 30 milionów złotych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-02-03
Data udostępnienia informacji: 2020-02-02
Liczba odsłon: 2 264