czwartek, 20 marca 2014

Zakaz uboju rytualnego nie narusza konstytucji i konwencji praw człowieka

Zakaz uboju rytualnego nie narusza konstytucji  i konwencji praw człowieka

17 marca 2014 r. Prokurator Generalny przesłał do Trybunału Konstytucyjnego stanowisko, którym uznał, że zakaz uboju rytualnego na potrzeby polskich mniejszości nie narusza konstytucji.Stanowisko Prokuratora Generalnego jest odpowiedzią na wniosek z 30 sierpnia 2013 r. Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy o ochronie zwierząt z Konstytucją RP i Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Zdaniem Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, przepisy art. 34 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 4 ustawy o ochronie zwierząt ograniczają wolność uzewnętrzniania religii,  nie zezwalają bowiem na poddawanie zwierząt szczególnym sposobom uboju, przewidzianym przez obrządki religijne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej, i przewidują odpowiedzialność karną osoby dokonującej uboju w taki sposób, godząc w ten sposób w art. 53 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 Konstytucji RP w związku z art. 9 ust. 1 i ust. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Prokurator uznał, że także zakaz uboju rytualnego na potrzeby polskich mniejszości nie narusza konstytucji. Konstytucja bowiem pozwala ograniczać prawa i wolności m.in. ze względu na moralność i zdrowie publiczne. Prokurator powołuje się na to, że zarówno polskie, jak i unijne prawo uznaje zwierzęta za istoty czujące i wymagające ochrony przed cierpieniem. Wartość, jaką jest ochrona zwierząt przed zbędnym cierpieniem, jest więc elementem moralności publicznej, dla ochrony której można ograniczyć wolność praktykowania religii i obyczajów.

W załącznikach stanowisko Prokuratora Generalnego w formacie PDF i  DOC.

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami
Prokuratury Generalnej

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-03-20
Data udostępnienia informacji: 2014-03-20
Liczba odsłon: 3 027