poniedziałek, 23 grudnia 2019

Zalecenia Prokuratora Generalnego w sprawie zasad postępowania w przypadkach pozostawienia dziecka w tzw. „oknie życia”

Zalecenia Prokuratora Generalnego w sprawie zasad postępowania w przypadkach pozostawienia dziecka w tzw. „oknie życia”

Dzisiaj (23 grudnia 2019 roku) Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wydał zalecenia w sprawie zasad postępowania w przypadkach pozostawienia dziecka w tzw. „oknie życia”.

Zdecydowałem się wydać zalecenia związane z nieuregulowanym prawnie zagadnieniem dotyczącym tzw. „okien życia” – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokuratora Generalny Zbigniew Ziobro

Prokurator Generalny wydał zalecania w oparciu o art.  13 par. 1 ustawy z 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze w celu zapewnienia prawidłowego postępowania prokuratorów w przypadkach uzyskania informacji o pozostawieniu dzieci w tzw. „oknach życia”.

Prokurator Generalny wskazał, że pozostawienie noworodka, w warunkach zagwarantowanego przejęcia opieki nad nim przez osoby prowadzące „okno życia” nie wyczerpuje znamion przestępstwa porzucenia z art. 210 par. 1 kodeksu karnego.

– Pozostawienie dziecka w oknie życia nie jest aktem porzucenia w rozumieniu art. 210 kodeksu karnego. Zaleciłem, aby nie wszczynać postępowań w przypadku gdy nie ma podstaw do stwierdzenia, że doszło do przestępstwa na szkodę dziecka – wskazał Prokurator Generalny

Prokurator Generalny zalecił niezwłocznie zainicjować postępowanie sprawdzające w przypadku uzyskania przez prokuratora informacji uprawdopodabniających popełnienie na szkodę dziecka przestępstwa, w szczególności z użyciem przemocy. W sytuacji potwierdzenia tych informacji należy wszcząć postępowanie przygotowawcze oraz – w razie potrzeby – podjąć działania zmierzające do ustalenia tożsamości dziecka i jego rodziców.

Brak jest podstaw do podejmowania przez prokuratora aktywności w ramach pozakarnej działalności gdy z pozostawieniem dziecka w „oknie życia” nie jest związane jakiekolwiek naruszenie prawa. Do zainicjowania i realizacji czynności związanych z ochroną prawną takiego dziecka oraz nadaniem mu tożsamości prawnej zobligowani są przede wszystkim: podmiot, który sprawuje bieżącą pieczę nad dzieckiem, sąd opiekuńczy oraz kierownik urzędu stanu cywilnego.

Prokurator powinien rozważyć zgłoszenie udziału, a w razie jego zgłoszenia – aktywnie uczestniczyć w postępowaniu związanym z uregulowaniem sytuacji prawnej dziecka pozostawionego w „oknie życia”, jeżeli sąd opiekuńczy, uznając jego udział za potrzebny, zawiadomi go o tym zgodnie z art. 59 kodeksu postępowania cywilnego.

Okno życia to piękna idea, którą trzeba chronić. Pozostawienie dziecka, którym matka nie chce się opiekować nie powinno prowadzić do jej ścigania – podsumował Prokurator Generalny

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2019-12-23
Data udostępnienia informacji: 2019-12-23
Liczba odsłon: 6 834