czwartek, 02 lipca 2020

Zarządzający spółką Czyścioch zasiądą na ławie oskarżonych

Zarządzający spółką Czyścioch zasiądą na ławie oskarżonych

Końcem czerwca 2020 roku Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do Sądu Okręgowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom zarządzającym spółką Czyścioch, których działania doprowadziły do wyrządzenia spółce wielomilionowej szkody.

Nieruchomości warte ponad 12 milionów złotych

Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie wskazuje, iż oskarżeni w okresie od września 2013 roku do lutego 2015 roku nadużyli przysługujących im uprawnień wynikających z umowy spółki Czyścioch sp. z o.o. oraz z przepisów kodeksu spółek handlowych. Oskarżeni podjęli szereg nieracjonalnych ekonomicznie i szkodliwych dla spółki działań polegających na przeniesieniu aportem do innego podmiotu kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa składników majątkowych takich jak 11 nieruchomości położonych w Białymstoku, Studziankach, Wasilkowie, Tykocinie o łącznej wartości przeszło 12 milionów złotych. Czynności te nie tylko pozbawiły spółkę dochodów z dzierżawy części nieruchomości, ale co więcej zmusiły by spółka Czyścioch sama płaciła nowemu właścicielowi czynsz dzierżawny za użytkowane nieruchomości, które dotąd były jej własnością. Jak ustalono przeniesione aportem nieruchomości finalnie trafiły do podmiotów związanych z jednym z oskarżonych.

Wyzbyli się specjalistycznych pojazdów

Nadto oskarżeni doprowadzili do wyzbycia się 32 specjalistycznych pojazdów, 6 ładowarek, 33 sztuk sprzętu do odśnieżania oraz prawie 20 tysięcy pojemników na śmieci o łącznej wartości 2 milionów 790 tysięcy złotych. Co więcej na mocy zawartych umów konsultingowych oraz umowy zlecenia doprowadzili do niezasadnej wypłaty na swoją rzecz bądź też zarządzanych przez siebie podmiotów w sumie ponad 1 milion złotych. Przedmiot umów pokrywał się z zakresem obowiązków i kompetencji związanych z wykonywaniem przez oskarżonych czynności zarządczych w spółce lub też dublował zadania i obowiązki innych osób sprawujących funkcje kierownicze, a nadto przewidywał wynagrodzenia rzędu 500 złotych za godzinę, czy też dodatkowe wynagrodzenie od 20 do 30 tysięcy złotych miesięcznie wraz z obowiązkową premią roczną wysokości 15 tysięcy złotych.

20 milionowa szkoda

Działania oskarżonych wyrządziły w majątku spółki szkodę w wielkich rozmiarach w wysokości co najmniej 20 milionów złotych, a jednocześnie uniemożliwiły zaspokojenie 51 wierzycieli na łączną kwotę ponad 13 milionów 200 tysięcy złotych.

Ustalono również, że oskarżeni nie mogąc zaspokoić wymagalnych roszczeń wszystkich wierzycieli, nie złożyli wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Czyścioch,  następnie  spłacali tylko wierzytelności niektórych, w tym powiązanych z nimi osobowo i kapitałowo podmiotów, działając w ten sposób na szkodę pozostałych wierzycieli oraz zarządzanej przez siebie spółki.

Zabezpieczono majątek sprawców

W toku śledztwa, na poczet możliwych do orzeczenia kar i środków związanych z obowiązkiem naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych prokurator zabezpieczył łącznie na 10 nieruchomościach należących do oskarżonych roszczenia do wysokości 6 milionów 434  tysięcy złotych oraz ponad 60 tysięcy złotych w gotówce. Nadto wobec oskarżonych stosowane są poręczenia majątkowe w kwotach od 20 do 100 tysięcy złotych.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-07-02
Data udostępnienia informacji: 2020-07-01
Liczba odsłon: 691