piątek, 03 lipca 2020

Zarzuty dla członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT

Zarzuty dla członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT

Końcem czerwca bieżącego roku na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu funkcjonariusze Policji dokonali zatrzymania 2 osób w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. popełnianiem przestępstw skarbowych.

Co zarzuca się zatrzymanym

Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, związanych z rzekomym wewnątrzwspólnotowym obrotem folią stretch JUMBO. Usłyszeli oni również zarzuty wystawiania nierzetelnych faktur VAT dotyczących sprzedaży folii stretch w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy z Niemiec, podczas gdy w rzeczywistości transakcje stwierdzone powyższymi fakturami nie stanowiły o rzeczywistym przebiegu transakcji. Ponadto zatrzymanym zarzucono doprowadzenie Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie ponad 889 tysięcy złotych.

Środki zapobiegawcze

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia z wnioskiem o zastosowanie wobec jednego z nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, który sąd zastosował warunkowo na okres 30 dni.  W odniesieniu do drugiego podejrzanego zastosowano środki o charakterze wolnościowym.

Ustalenia śledztwa

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, ustalone w śledztwie podmioty gospodarcze dopuszczały się wyłudzenia podatku VAT w związku z rzekomym reeksportem towaru w postaci folii stretch JUMBO. W rzeczywistości, wbrew sporządzonym w tym zakresie poświadczającym nieprawdę dokumentom, do sprzedaży towaru w deklarowanych ilościach nie dochodziło. Jak ustalono firmy transportowe woził cały czas te same partie towaru pomiędzy poszczególnymi elementami karuzeli.

Celem nadania cech legalności obrotowi, stworzono łańcuszek podmiotów, z czego zasadniczą rolę, w kontekście uszczuplenia podatkowego, odgrywały firmy słupy, będące pierwszymi nabywcami towaru na terenie Polski.

Pierwsza w łańcuszku polska firma, nabywca towaru z zagranicy, powiększała wartość towaru o podatek VAT 23 %, który następnie nie był odprowadzany do Skarbu Państwa. Firmy te w swoim krótkim okresie działania deklarowały kilkunastomilionowe wewnątrzwspólnotowe nabycia towaru, nie odprowadzając z tego tytułu należnego podatku VAT. Wykorzystywano przy tym mechanizm tzw. „znikającego podatnika”.

W niniejszej sprawie zidentyfikowano dwa równoległe łańcuszki stworzone z podmiotów gospodarczych, przez które „przepływały” faktury dokumentujące sprzedaży folii stretch JUMBO oraz których rachunki bankowe były wykorzystywane do przekazywania środków finansowych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-07-03
Data udostępnienia informacji: 2020-07-02
Liczba odsłon: 1 079