wtorek, 03 grudnia 2019

Zarzuty dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się ułatwieniem pobytu cudzoziemcom na terytorium RP

Zarzuty dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się ułatwieniem pobytu cudzoziemcom na terytorium RP

Na polecenie prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie (26 listopada 2019 roku) funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali trzy osoby w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej ułatwiającej cudzoziemcom pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wbrew przepisom ustawy. Zatrzymani to obywatele Polski, w tym adwokat, który występował w roli pełnomocnika cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych.

Usłyszeli zarzuty

W toku postępowania prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego, przedkładania nierzetelnych i podrobionych dokumentów kwalifikowane z art. 270 par. 1 kk i art. 272 kk umożliwia lub ułatwia pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej kwalifikowane z art. 264a par. 1 kk.

Przestępstwa te zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Wobec dwóch podejrzanych stosowane są środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, w tym wobec adwokata w kwocie 50 tysięcy złotych, natomiast wobec drugiego podejrzanego w kwocie 40 tysięcy złotych. Wobec trzeciego z podejrzanych stosowane są środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

Działalność grupy

W toku postępowania prokurator ustalił, że zorganizowana grupa przestępcza działała w okresie od lutego 2015 roku do września 2019 roku na terenie Warszawy i innych miejscowości na terenie kraju. Grupa zajmowała się m.in. legalizacją i ułatwieniem pobytu cudzoziemcom na terytorium RP oraz podejmowała szereg działań mających ułatwić cudzoziemcom pobyt w kraju, w tym zakładała podmioty gospodarcze, zawierała fikcyjne umowy najmu i o pracę, a następnie przedkładała je w postępowaniach administracyjnych.

Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2019-12-03
Data udostępnienia informacji: 2019-12-03
Liczba odsłon: 860