piątek, 13 grudnia 2019

Zarzuty dla kolejnych osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym działania szkodę Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Zarzuty dla  kolejnych osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym działania szkodę Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

W śledztwie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, dotyczącym działania na szkodę Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego doprowadzili do prokuratora cztery osoby, zatrzymane 12 grudnia 2019 r. Są to Andrzej G.- prezes zarządu oraz Grzegorz G. Jan. B i Zygmunt G – udziałowcy spółki, która uczestniczyła w sprzedaży akcji afrykańskiej spółki wydobywającej i poszukującej surowców mineralnych w Afryce na rzecz ZCH Police S.A.

Wprowadzili radę nadzorczą w błąd, wyłudzili dziesiątki milionów złotych, działali z podziałem na role, według z góry opracowanego planu

W toku śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy dokumentujący sposób działania sprawców oszustwa przy transakcji związanej ze sprzedażą akcji senegalskiej spółki, mającej zajmować się wydobywaniem fosforytów.
W szczególności ustalono, iż sprawcy działali pomiędzy 30 listopada 2011 r. a 6 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu, Szczecinie, Policach, Warszawie i innych miejscowościach na terenie Polski, jak również w Dakarze. Ich celem było doprowadzenie do zawarcia transakcji kupna przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police SA Zakłady Chemiczne w Policach akcji spółki African Investment Group S.A. z siedzibą w Senegalu wydobywającej fosforyty w Afryce po zawyżonej w sposób oczywisty cenie. Do transakcji doszło i 55 procent akcji tej spółki, wartych około 5 milionów złotych ZCH Police S.A. zakupiły za niemal 29 milionów dolarów amerykańskich, czyli około 87 milionów złotych.
Sprawcy działali według ściśle określonego planu, gdzie każdy z nich miał do wykonania konkretne zadanie. Rolą Andrzeja G. było zlecenie nabycia przedsiębiorstwa na terenie Senegalu i prowadzenie negocjacji z przedstawicielami Grupy Azoty Zakłady Chemiczne police S.A. Zadaniem Grzegorza D było wsparcie finansowe i organizacyjne w zakresie nabycia akcji przedsiębiorstwa na terenie Senegalu. Jan B. odpowiadał za koordynowanie czynności mających na celu nabycie, a następnie sprzedaż akcji po zawyżonej cenie. Ponadto zadaniem Jana B i Zygmunta G. było podjęcie stosownych czynności organizacyjnych w ramach swojej spółki tak, aby bezpośrednio przed zawarciem transakcji z ZCH Police struktura udziałowców tej spółki została przedstawiona tak, aby znana firma doradcza jak również rada nadzorcza Grupy Azoty ZCH Police S.A. nie miały zastrzeżeń do ryzyka prawnego związanego z tą transakcją.

Usłyszeli zarzuty

Zatrzymanym osobom prokurator ogłosił zarzuty popełnienia przestępstw oszustwa i wyrządzenia szkody w mieniu znacznej wartości oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Są to czyny kwalifikowane z art. 286 par. 1 kk., 294 par. 1 kk i 296 par. 1 kk. Grozi za nie kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec wszystkich podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2019-12-13
Data udostępnienia informacji: 2019-12-13
Liczba odsłon: 1 331