wtorek, 02 lipca 2019

Zarzuty dla lekarza przyjmującego łapówki za wystawienie fikcyjnych zwolnień lekarskich

Zarzuty dla lekarza przyjmującego łapówki za wystawienie fikcyjnych zwolnień lekarskich

Na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej 13 czerwca 2019 r. funkcjonariusze Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 7 osób. Prokurator przedstawił im zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym.

Zatrzymania związane są z wątkiem śledztwa dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze korupcyjnym w związku z przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku.

Lekarz wystawiała zwolnienia

W toku postępowania prokurator ustalił, że w 2013 r. lekarz Ewa M., wykonywała świadczenia medyczne w jednym z centrów medycznych na terenie Gdyni. W ramach prowadzonej praktyki lekarskiej wystawiała zaświadczenia lekarskie na rzecz ustalonych osób bez przeprowadzenia jakichkolwiek badań. Osoby te nie były na wizytach lekarskich. Zwolnienia wystawiane były w zamian za korzyści majątkowe, które lekarce przekazywała Bożena J. –  pracownica placówki medycznej. Natomiast Daniel J. przekazywał Ewie M. za pośrednictwem Bożeny J. dane osobowe, adresowe oraz dotyczące pracodawcy osoby, na rzecz której miało zostać wystawione zwolnienie lekarskie, jak również kwoty korzyści majątkowych. Za jeden dzień zwolnienia lekarskiego korzyść wynosiła 10 złotych. Następnie Bożena J. i Daniel J. przekazywali „lewe” zwolnienia lekarskie osobom, na rzecz których zostały wystawione. W dalszej kolejności zwolnienie było przedkładane pracodawcy celem wyłudzenia nienależnego wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy, spowodowany rzekomą chorobą.

W toku przeprowadzonych czynności dokonano przeszukań miejsc zamieszania i aktualnego pobytu osób zatrzymanych, jak również zabezpieczono dokumentację medyczną z placówki, w której zatrudniona była Ewa M.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Prokurator przedstawił zatrzymanej Ewie M. zarzuty popełnienia ośmiu czynów przyjęcia korzyści majątkowych oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kwalifikowanych z art. 228 par. 3 kodeksu karnego w zb. z art 271 par. 1 i 3 kk oraz pomocy w popełnieniu przestępstwa oszustwa kwalifikowane z art. 18 par. 3 kk w zw. z art. 286 par. 1 kk.

Osobom, które korzystały ze zwolnień lekarskich wystawionych przez podejrzaną Ewę M. zarzucono wręczenie korzyści majątkowych kwalifikowane z art. 229 par. 3 kk oraz oszustwa z art. 286 par. 1 kk.

Bożena J. i Daniel J. którzy współdziałali z osobami na rzecz których zwolnienia były wystawiane usłyszeli zarzuty popełnienia ośmiu czynów wręczenie korzyści majątkowych kwalifikowane z art. 229 par. 3 kk oraz pomocy w popełnieniu oszustwa kwalifikowane z art. 18 par. 3 kk w zw. z art. 286 par. 1 kk.

Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec wszystkich podejrzanych środki zapobiegawcze postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 5 do 100 tysięcy złotych, dozory Policji połączone z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanym, zakazy opuszczania kraju. Ponadto w stosunku do Ewy M. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych związanych z wystawianiem zwolnień lekarskich.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-07-02
Data udostępnienia informacji: 2019-07-01
Liczba odsłon: 1 288