wtorek, 25 września 2018

Zarzuty dla mężczyzny, który falsyfikaty banknotów euro sprzedawał za bitcoiny

Zarzuty dla mężczyzny, który falsyfikaty banknotów euro sprzedawał za bitcoiny

Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku prowadzi śledztwo dotyczące podrabiania środków płatniczych w postaci banknotów euro oraz przesyłania falsyfikatów banknotów euro do odbiorców na terenie Europy. Miało to miejsce we wrześniu 2018 roku w Gdyni.

Sprawca korzystał z sieci DARKNET

W toku prowadzonego postępowania funkcjonariusze Zarządu CBŚP w Gdańsku ustalili, że jeden z mieszkańców Gdyni rozprowadza na terenie Europy falsyfikaty banknotów euro.

Z odbiorcami podrobionych pieniędzy komunikował się za pośrednictwem ukrytej, anonimowej sieci DARKNET. Dostawy falsyfikatów odbywały się przy wykorzystaniu placówek pocztowych i firm kurierskich.

Rozliczenia finansowe za wysyłane falsyfikaty były realizowane w bitcoinach.

Ujawniono i zabezpieczono fałszywe banknoty

Ustalenia poczynione w toku śledztwa doprowadziły do zatrzymania 29-letniego obywatela Włoch i Chile. Mężczyzna podejrzany o podrabianie i dystrybuowanie podrobionych pieniędzy został zatrzymany 20 września 2018 roku przez funkcjonariuszy CBŚP.

W urzędach pocztowych i w jednej z firm kurierskich zostały zabezpieczone przesyłki zawierające podrobione banknoty o nominale 50 euro.

W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego zabezpieczono profesjonalny sprzęt komputerowy, falsyfikaty banknotów o nominale 50 euro, a także próbne wydruki falsyfikatów banknotów o nominale 50 euro oraz akcesoria niezbędne do podrabiania pieniędzy.

Łączna ilość zabezpieczonych, podrobionych środków płatniczych to 75 banknotów o nominale 50 euro.

Grozi kara 25 lat pozbawienia wolności

Na wniosek prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku 22 września 2018 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku tymczasowo aresztował podejrzanego o podrabianie i dystrybuowanie podrobionych banknotów euro na okres 3 miesięcy.

Za przestępstwo podrabiania pieniędzy grozi kara od 5 do 15 lat pozbawienia wolności, albo kara 25 lat pozbawienia wolności. Sprawcy grozi także przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa, jak i pochodzących bezpośrednio z przestępstwa, a także przepadek osiągniętej korzyści majątkowej.

Sprawa ma charakter międzynarodowy i prowadzone są dalsze czynności mające na celu ustalenie pełnej skali przestępstwa i wszystkich osób zaangażowanych w przestępczy proceder.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-09-25
Data udostępnienia informacji: 2018-09-24
Liczba odsłon: 1 038