poniedziałek, 14 stycznia 2019

Zarzuty i areszt za produkcję amfetaminy

Zarzuty i areszt za produkcję amfetaminy

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie wspólnie z Zarządem w Kielcach Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą postępowanie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się produkcją amfetaminy.

Dokonano zatrzymań

Na polecenie prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji 9 stycznia 2019 roku dokonali zatrzymania jedenastu osób. Kolejne dwie osoby zostały doprowadzone do prokuratury z aresztów śledczych, a wobec jednej osoby, z powodu jej stanu zdrowia, wykonano czynności procesowe w miejscu zamieszkania.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator przedstawił czternastu osobom zarzuty produkcji znacznych ilości środków odurzających w postaci amfetaminy z art. 53 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, produkcji znacznych ilości prekursora do produkcji amfetaminy w postaci tzw. płynu BMK z art. 61 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz wprowadzania od obrotu i udziału w obrocie znacznymi ilościami amfetaminy z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Podejrzanym zarzuca się produkcję łącznie nie mniej niż 103 kg siarczanu amfetaminy o wartości nie mniejszej niż 515 tys. zł, a także produkcję prekursora w postaci tzw. płynu BMK w łącznie ilości nie mniejszej niż 205 litrów o wartości nie mniejszej niż 164 tys. euro oraz wprowadzania do obrotu łącznie nie mniej niż 45 kg siarczanu amfetaminy o wartości nie mniejszej niż 225 tys. zł.

Część z podejrzanych przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie woj. mazowieckiego w latach 2004-2005 kwalifikowane z art. 258 par 1 kodeksu karnego.

Prokurator skierował wnioski o areszt

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec sześciu podejrzanych. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia podzielił argumentację prokuratura i zastosował  tymczasowe aresztowanie.

Wobec siedmiu osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i poręczeń majątkowych.

Zarzucone podejrzanym czyny zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa    

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-01-14
Data udostępnienia informacji: 2019-01-13
Liczba odsłon: 1 566