czwartek, 27 września 2018

Zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumencie dla dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

Zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumencie dla dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie prowadzi postępowanie dotyczące między innymi nieprawidłowości przy organizacji imprezy sportowej, tj. Meczu Otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 r.

Postępowanie to prowadzone jest przez prokuraturę już od 2014 roku, a od 2016 roku, po zmianach organizacyjnych w prokuraturze, prowadzone jest ono w Mazowieckim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej.

Według ustaleń dokument został antydatowany

W toku tego postępowania dziś (27 września 2018 roku) prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej ogłosił zarzut Ewie G., dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

Podejrzana jest ona o poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne w zezwoleniu pozwalającym Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej na przeprowadzenie 30 sierpnia 2014 roku sportowej imprezy masowej, tj. Meczu Otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 r. Zarzucono jej, że 25 sierpnia 2014 roku antydatowała ona ten dokument na dzień 22 sierpnia 2014 roku.

Chodzi o przestępstwo z art. 271 par. 1 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Łącznie zarzuty ogłoszono dotychczas czterem osobom

Śledztwo prowadzone przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej dotyczy przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 19 tysięcy złotych przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Państwowej Straży Pożarnej. Korzyść ta miała zostać wręczona w zamian za wydanie pozytywnej decyzji dotyczącej działania systemu przeciwpożarowego na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Dokonane w toku śledztwa ustalenia wskazują na to, że szereg osób związanych z zarządzaniem obiektu Stadionu Narodowego, członkami władz Polskiego Związku Piłki Siatkowej i Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, podejmowało działania mające na celu wydanie pozytywnej opinii przeciwpożarowej w trakcie meczu otwarcia na Stadionie Narodowym w Warszawie w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 roku.

Poza dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy w toku tego postępowania zarzuty przedstawiono jeszcze trzem osobom. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 18 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 231 par. 1 kodeksu karnego i art. 228 par. 4 kodeksu karnego, a zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy  podejrzany jest o popełnienie przestępstwa z art. 231 par. 1 kodeksu karnego w zbiegu z art. 271 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego. Natomiast naczelnikowi Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 18 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 231 par. 1 i 2 kodeksu karnego.

Wydanie opinii uzależniono od wpłaty ponad 19 tysięcy złotych

Ze zgromadzonego bardzo obszernego materiału dowodowego wynika, że Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej uwarunkował wydanie pozytywnej opinii w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego Stadionu Narodowego od wpłaty kwoty 19 tysięcy 500 złotych przez organizatora imprezy masowej, tj. Polski Związek Piłki Siatkowej.

Niezbędna dokumentacja do wydania tej opinii wraz z samą opinią nie były sporządzone w dniu 22 sierpnia 2014 roku, a więc w dacie wydania decyzji przez podejrzaną Ewę G. pozwalającej Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej na przeprowadzenie 30 sierpnia 2014 roku sportowej imprezy masowej, tj. Meczu Otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 r. Opinia ta została sporządzona w dniu 25 sierpnia 2014 roku i dostarczona do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego m.st. Warszawy w tym dniu. Według ustaleń prokuratury podejrzana Ewa G. podpisała decyzję zezwalająca na organizację imprezy masowej, jaką był mecz otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 r., w dniu 25 sierpnia 2014 roku antydatując ten dokument na dzień 22 sierpnia 2014 roku.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-09-27
Data udostępnienia informacji: 2018-09-27
Liczba odsłon: 1 263