poniedziałek, 21 stycznia 2019

Zarzuty w śledztwie dotyczącym przestępstw korupcyjnych popełnianych w trakcie realizacji zamówień publicznych

Zarzuty w śledztwie dotyczącym przestępstw korupcyjnych popełnianych w trakcie realizacji zamówień publicznych

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach prowadzi postępowanie w sprawie nieprawidłowości w obrocie paliwami i wyłudzenia podatku VAT. Na polecenie prokuratora 17 stycznia 2019 roku dokonano zatrzymania trzech osób.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Prokurator przedstawił Pawłowi S. Tadeuszowi B. oraz Maciejowi Z. zarzuty z art. 271 par. 3 kodeksu karnego polegające na dokonanym wspólnie i w porozumieniu poświadczeniu nieprawdy w 12 fakturach VAT o łącznej wartości ponad 900 tysięcy złotych z naliczonym podatkiem VAT w łącznej kwocie ponad 170 tysięcy złotych. Podejrzani dopuścili się tego czynu w celu uzyskana korzyści majątkowych  w kwocie po 50 tysięcy złotych oraz 162 tysięcy złotych dla innej osoby. Jak ustalili prokuratorzy wskazali oni nieprawdziwe dane co do dokonania sprzedaży i świadczenia usług, podczas gdy wskazane w fakturach zdarzenia gospodarcze nie miały miejsca.

Podejrzani dopuścili się powyższych czynów w 2015 roku w Chorzowie i Siemianowicach Śląskich.

Zarzuty dla kolejnej osoby

W toku postepowania zarzuty usłyszała również Agnieszka M. która jest podejrzana o przestępstwo z  art. 271 par. 3 kodeksu karnego polegające na poświadczeniu nieprawdy w 21 fakturach VAT na łączna kwotę ponad 850 tysięcy złotych. Czynu tego dopuściła się w celu osiągniecia korzyści majątkowej dla inne osoby. Ponadto Agnieszka M. posłużyła się 23 fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę i zawierającymi nieprawdziwe dane co do dokonania sprzedaży i świadczenia usług, podczas gdy zdarzenia wskazane w fakturach nie miały miejsca.

Prokurator przedstawił podejrzanej również zarzut z art. 273 kodeksu karnego polegający na posłużeniu się podczas kontroli podatkowej przeprowadzanej przez Urząd Skarbowy w Krakowie 11 nierzetelnymi fakturami stwierdzającymi fikcyjne zdarzenia gospodarcze fakturami zakupu VAT o łącznej wartości ponad 850 tysięcy złotych.

Agnieszce M. przedstawiano również zarzuty za przestępstwa skarbowe m.in. z art. 62 par. 2 kodeksu karnego skarbowego.

Prokurator zastosował środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczania prawidłowego toku postępowania wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości od 10 do 25 tysięcy złotych, a ponadto zakaz opuszczania kraju oraz dozór Policji.

Czyny kwalifikowane z art. 271 par. 3 kodeksu karnego zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-01-21
Data udostępnienia informacji: 2019-01-21
Liczba odsłon: 1 157