środa, 15 stycznia 2020

Zarzuty w sprawie warszawskiej reprywatyzacji

Zarzuty w sprawie warszawskiej reprywatyzacji

Na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego 14 stycznia 2020 roku zatrzymali dwie osoby - urzędnika warszawskiego magistratu oraz przedsiębiorcę w sprawie warszawskiej reprywatyzacji.

Urzędnik usłyszał zarzuty

Dotychczas prokurator przedstawił zarzuty urzędnikowi warszawskiego ratusza, któremu zarzucił, że będąc zatrudnionym na stanowisku głównego specjalisty Pierwszego Działu Nieruchomości Dekretowych m.st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych w Biurze Gospodarki Nieruchomościami, w ramach powierzonych mu obowiązków przyjął korzyść majątkową w kwocie 20 tysięcy złotych w zamian za przychylność i pozytywne rozpoznawanie wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Młynarskiej 48 na rzecz nabywcy roszczeń dekretowych kwalifikowane z art. 228 par. 1 kodeksu karnego.

Czyn ten zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczania prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci poręczania majątkowego w kwocie 10 tysięcy złotych, dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju, kontaktowania się ze świadkami oraz nakazu powstrzymania się od zatrudnienia w Biurze Spraw Dekretowych  Urzędu  Miasta Stołecznego Warszawy.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-01-15
Data udostępnienia informacji: 2020-01-15
Liczba odsłon: 815