piątek, 28 maja 2021

Zarzuty za czerpanie korzyści majątkowych z prostytucji na terenie Danii

Zarzuty za czerpanie korzyści majątkowych z prostytucji na terenie Danii

Na polecenie Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 6 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nakłanianiem kobiet do uprawiania prostytucji na terenie Danii oraz czerpaniem korzyści majątkowych z cudzego nierządu. W trakcie działań przeszukano kilka posesji, na których ujawniono i zabezpieczono, na poczet przyszłych kar, przedmioty o równowartości ponad 2 milionów złotych.

Zakres zarzutów

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił dwóm zatrzymanym kobietom zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowane z art. 258 par. 3 kodeksu karnego. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty czerpania korzyści majątkowych z prostytucji kwalifikowane z art. 204 par. 2 kk.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 2 kobiet kierujących grupą przestępczą. Sąd podzielił stanowisko prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie. Wobec czterech pozostałych podejrzanych prokurator zastosował poręczenie majątkowe w wysokości do 100 tysięcy złotych dozory policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Zdalnie prowadzili lokale na terenie Danii

W toku postępowania prokurator ustalił, że grupa działała w okresie od początku 2018 roku do lutego 2021 roku i w tym czasie osiągnęła korzyść majątkową w wysokości co najmniej 6 milionów złotych. Kierownictwo grupy prowadziło swoją działalność z terytorium Polski, używając do tego celu telefonów komórkowych z duńskimi kartami SIM, poczty elektronicznej, komunikatora oraz monitoringu online, zainstalowanego w lokalach, w którym świadczone były usługi seksualne. Działalność była prowadzona w co najmniej trzech lokalach na terenie Danii. Kierownictwo grupy sporadycznie „wizytowało” swoje lokale w Danii. Wszelkiego rodzaju problemy związane z funkcjonowaniem tych lokali, rozwiązywane były przez szeregowych członków grupy przestępczej, którzy na stałe mieszkają w Danii lub tam pracują, a którzy za te usługi otrzymywali od kierownictwa grupy przestępczej wynagrodzenie.

Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-05-28
Data udostępnienia informacji: 2021-05-28
Liczba odsłon: 800