czwartek, 20 grudnia 2018

Zarzuty za nielegalny import tytoniu

Zarzuty za nielegalny import tytoniu

Prokuratorzy Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach prowadzą postępowanie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się importem na terytorium kraju suszu tytoniowego unikając płacenia podatku akcyzowego od sprowadzonego towaru. Na polecenie prokuratora zatrzymano 3 osoby, które usłyszały zarzuty.

Sprowadzali susz z zagranicy

W toku postępowania prokuratorzy Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach ustalili, że grupa działała latach 2016 – 2018 na terenie Sosnowca, Chorzowa, Łodzi i innych miastach na terenie Polski, jak również na terenie Niemiec, Słowacji, Litwy, i Łotwy. Członkowie grupy importowali na teren Polski susz tytoniowy, unikając płacenia podatku akcyzowego.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

W toku postępowania prokurator przedstawił wszystkim zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej z art. 258 par 1 kodeksu karnego oraz zarzuty za przestępstwa skarbowe.

Szymon W. usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego poprzez wzięcie udziału w imporcie na teren Polski wyrobów akcyzowych w postaci suszu tytoniowego w ilości ok. 432.122 kg i narażeniu na uszczelnienie podatku akcyzowego w łącznej wysokości około 200 milinów złotych.

Prokurator przedstawił Mariuszowi Z. m.in. zarzut importu na teren kraju suszu tytoniowego w ilości co najmniej 9000 kilogramów i wytwarzania wyrobów tytoniowych, a w konsekwencji narażenie na uszczuplenie podatku akcyzowego w wysokości  prawie 1,2 miliona złotych.

Jacek K. jest podejrzany o import na teren kraju suszu tytoniowego w ilości co najmniej 9000 kilogramów i wytwarzania wyrobów tytoniowych przez co naraził na uszczuplenie podatku akcyzowego w wysokości co najmniej 335 tysięcy złotych.

Prokurator zastosował środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju i poręczania majątkowego w wysokości po 10 tysięcy złotych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-12-20
Data udostępnienia informacji: 2018-12-19
Liczba odsłon: 1 599