piątek, 27 listopada 2020

Zarzuty za wyłudzenia nieruchomości na podstawie lichwiarskich pożyczek

Zarzuty za wyłudzenia nieruchomości na podstawie lichwiarskich pożyczek

Na polecenie prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (17 listopada 2020 r.) zatrzymali 6 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej mieszkania na podstawie lichwiarskich pożyczek. Łączenie zarzuty usłyszało 13 osób. Wobec 3 na wniosek prokuratora zastosowano tymczasowe aresztowanie.

W toku postępowania prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku ustalił, że członkowie grupy w latach 2010 – 2015 zawierali umowy pożyczek w formie akt notarialnego, które były zabezpieczone nieruchomościami gruntowymi lub lokalami mieszkalnymi.

Pokrzywdzeni będący osobami nieporadnymi życiowo, które znajdowały się w trudnej sytuacji finansowej byli przez podejrzanych wprowadzani w błąd odnośnie warunków umów pożyczek, a szczególności okoliczności dotyczących ich spłaty i tzw. kosztów ukrytych.

Wartość nieruchomości stanowiących zabezpieczenie pożyczek, znacząco przekraczała ich wysokość, a warunki udzielenia pożyczek wskazywały, że wywiązywanie się ze zobowiązań ich spłaty było praktycznie niemożliwe. Dotychczas ustalono 30 osób pokrzywdzonych, natomiast wartość szkody wynosi prawie kilkanaście milionów złotych.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego, oszustwa co do mienia znacznej wartości kwalifikowane  art. 286 par. 1 kk w zw. z art. 294 par. 1 kk. Z ustaleń prokuratora wynika, że podejrzani uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Kolejne zarzuty dotyczą wyzyskania przymusowego położenia pokrzywdzonych i nałożenia na nich obowiązku świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym kwalifikowane z art. 304 kk.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował wobec 3 podejrzanych wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie z zastrzeżeniem, że ulegnie ono zmianie na poręcznie majątkowe po wpłacie przez podejrzanych poręczeń majątkowych w kwotach 700 tysięcy zł, 200 tysięcy złotych, 100 tysięcy złotych. Prokurator złożył sprzeciwy na te decyzje.

Wobec 3 podejrzanych prokurator zastosował środki w postaci dozoru Policji, poręczeń majątkowych w kwotach odpowiednio 50 tysięcy złotych oraz ustanowienia hipoteki na nieruchomości do 350 tysięcy złotych, łącznie 400 tysięcy złotych, 100 tysięcy złotych i 50 tysięcy złotych, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu i zakazu kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi.

Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-11-27
Data udostępnienia informacji: 2020-11-26
Liczba odsłon: 3 048