piątek, 22 marca 2019

Zarzuty za wyłudzenie dofinansowania w kwocie ponad 9 milionów złotych

Zarzuty za wyłudzenie dofinansowania w kwocie ponad 9 milionów złotych

Na polecenie prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku funkcjonariusze Delegatury CBA w Gdańsku zatrzymali cztery osoby w sprawie nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych w ramach obowiązującego w latach 2007 – 2013 programu zrównoważonego rozwoju rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.

Postępowanie dotyczy między innymi wyłudzenia unijnego dofinansowania przeznaczonego na chów i hodowlę ryb, na szkodę Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni.

Prowadził gospodarstwa rybackie

W toku śledztwa prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej ustalił, że w latach 2013 – 2016, doszło do wyłudzenia dofinansowania w kwocie ponad 9 milionów złotych, przez Bartłomieja K. prowadzącego dwa gospodarstwa rybackie na terenie województwa pomorskiego. Z Bartłomiejem K., w celu uzyskania przez niego nienależnego dofinansowania, współdziałali Grzegorz C., Adam D., i Magdalena W., ówcześni urzędnicy Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni.

Oszustwo na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W toku postępowania prokurator przedstawił Bartłomiejowi K., zarzut oszustwa na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, posługiwanie się dokumentami dotyczącymi produkcji rybnej, które zawierały dane nieprawdziwe, a także posługiwanie się dokumentem podrobionym, w celu uzyskania od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponad 9 milionów złotych nienależnego dofinansowania chowu i hodowli ryb.

Niedopełnienie obowiązków przez urzędników

W toku śledztwa Grzegorzowi C. i Magdalenie W. oraz Adamowi D., prokurator przedstawił (19-20 marca 2019) zarzut świadomego i celowego niedopełnienie obowiązków urzędniczych, przekroczenie swoich uprawnień oraz poświadczenie nieprawdy, a w konsekwencji doprowadzenie do uzyskania przez Bartłomieja K., ponad 9 milionów złotych, nienależnego dofinansowania.

Środki zapobiegawcze

Po przesłuchaniach podejrzanych prokurator podjął decyzję o skierowaniu wniosku o tymczasowe aresztowanie wobec trojga podejrzanych tj. Bartłomieja K. Adama D. oraz Magdaleny W. Sąd Rejonowy w Gdańsku nie przychylił się do wniosków prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania, podzielając jednocześnie argument o dużym prawdopodobieństwie popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im przestępstw, uznając przy tym iż na obecnym etapie postępowania brak jest potrzeby stosowania środków o charakterze izolacyjnym.

W stosunku do podejrzanego Grzegorza C. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru Policji.

Za zarzucane przestępstwa, podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, grzywna, a także zwrot nielegalnie osiągniętej korzyści majątkowej.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-03-22
Data udostępnienia informacji: 2019-03-21
Liczba odsłon: 1 160