piątek, 28 września 2018

Zastępca Prokuratora Generalnego wzięła udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Policyjne archiwa X”

Zastępca Prokuratora Generalnego wzięła udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Policyjne archiwa X”

W dniach 26 – 28 września 2018 roku w Łodzi Zastępca Prokuratora Generalnego – Beata Marczak uczestniczyła w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej tzw. „Policyjnym Archiwom X”. Konferencja była organizowana wspólnie przez Prokuraturę Krajową, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Komendę Główną Policji oraz Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi.

Konferencja była poświęcona tematyce związanej ze skutecznym podejmowaniem, po latach postępowań przygotowawczych, umorzonych z powodu nie wykrycia sprawców, zarówno na podstawie śladów kryminalistycznych zabezpieczonych przed laty, które dziś można zidentyfikować, jak również dzięki źródłom osobowym oraz ciężkiej pracy analitycznej, dochodzeniowej i operacyjnej. Na konferencji omówiono problemy prawne, a także zagadnienia taktyczne i techniczne związane z takimi postępowaniami.

W Konferencji brali udział przedstawiciele Prokuratury, Policji, sądów i środowisk naukowych. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz wypracowania metod pozwalających na skuteczniejsze podejmowanie lub wznawianie umorzonych postępowań. Konferencja umożliwiała również studentom Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego kontakt z przedstawicielami praktyki prowadzącymi najcięższe postępowania wymagające żmudnej pracy kryminalistycznej.

Prelegentami byli m.in. prokuratorzy, którzy zaprezentowali ciekawe wystąpienia dotyczące śledztw z kategorii „Policyjne Archiwa X”. Wśród nich można wymienić:

  • Piotr Krupiński Naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej – „(…) spotkamy się znowu, aby zbadawszy to krwawe dzieło, poznać je bliżej (…)”
  • dr Michał Kurowski prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi delegowany do Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej – „Tożsamość czynu w świetle instytucji wznowienia i podjęcia umorzonego postępowania przygotowawczego”
  • Sławomir Głuszek prokurator Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu delegowany do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy – „Niewyjaśnione zabójstwo; łyżka dziegciu w beczce miodu”
  • Bartosz Wieczorek Zastępca Prokuratora Rejonowego Toruń Centrum – Zachód w Toruniu – „Zbrodnia wydobyta spod ziemi”
  • Karina Spruś prokurator Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach delegowana do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach – „O włos od zbrodni doskonałej”
  • Mirosław Wałęza prokurator Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz – Północ – „Zabójstwo babuszki”
  • Blanka Uracz prokurator Prokuratury Rejonowej w Świdnicy delegowana do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy – “Zabójstwo Zenona K.”
  • Robert Gabryszak prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze – „Sprawa kelnerki z Topazu”

Ponadto swoje wystąpienia mieli również przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i innych garnizonów Policji, w tym funkcjonariusze policyjnych Zespołów ds. Przestępstw Niewykrytych, oraz biegli kryminalistyki różnych specjalności z policyjnych laboratoriów,  karniści i kryminalistycy Uniwersytetu Łódzkiego i innych uczelni wyższych z kraju.

Widząc konieczność wsparcia wysiłków policyjnych Archiwów X, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wystąpił z inicjatywą stworzenia struktury składającej się z zespołu doświadczonych prokuratorów, którzy będą właściwi do badania i prowadzenia ciężkich i zawiłych spraw zabójstw niewykrytych oraz niewyjaśnionych zaginięć z podejrzeniem zabójstwa. Ze względu na rangę tych spraw oraz wiedzę i sukcesy prokuratorów, struktura ta została już stworzona i jest umiejscowiona w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej. Jest to Dział do spraw Niewykrytych Zabójstw. Uściślenie współpracy prokuratury i policji w ramach spraw Archiwum X przyczyni się do jeszcze lepszych wyników w zakresie wykrywalności zabójstw.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Więcej o utworzeniu Działu Niewykrytych Zabójstw tzw. Archiwum X:

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-09-28
Data udostępnienia informacji: 2018-09-28
Liczba odsłon: 1 520