czwartek, 06 października 2016

Zastępca Prokuratora Krajowego w Sejmie RP o działaniach prokuratury w zakresie ściągania przestępstw z nienawiści

Zastępca Prokuratora Krajowego w Sejmie RP o działaniach prokuratury w zakresie ściągania przestępstw z nienawiści

4 października 2016 r. Z – ca Prokuratora Krajowego Agata Gałuszka – Górska, podczas obrad Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, przedstawiła działania prokuratury w zakresie ściągania przestępstw z nienawiści.

Podczas swojego wystąpienia Z – ca Prokuratora Krajowego podkreśliła, że prokuratura nie pozostaje bierna wobec przestępstw z pobudek rasistowskich.

W ostatnich dwóch latach liczba przestępstw otrzymuje się na tym samym poziomie – mówiła Zastępca Prokuratora Krajowego Agata Gałuszka – Górska. W pierwszym półroczu 2016 r. było  prowadzonych – podjętych i kontynuowanych – 863 sprawy, przy 848 w tym samym okresie roku 2015 r. Do końca czerwca 2016 r. zarzuty zostały postawione w 224 sprawach, wobec 305 podejrzanych, a w ubiegłym roku zarzuty zostały postawione w 180 sprawach, co mając na względzie wpływ wszystkich spraw do prokuratury tj. 414 944, stanowi znikomy odsetek spraw (0,14%).  Zarzuty wobec 305 osób postawiono w 224 sprawach, czyli w ok. 24 proc. prowadzonych postępowań tej kategorii – zaznaczyła.

Pełna treść wystąpienia Z-cy Prokuratura Krajowego jest dostępna na stronie internetowej Sejmu RP (od godziny 20.05  do 20.26)

Warto podkreślić, że polska prokuratura prowadzi od kilku lat stały monitoring spraw o przestępstwa popełniane z motywów rasistowskich antysemickich czy ksenofobicznych, co skutkuje nie tylko sporządzaniem sprawozdań o tej kategorii spraw za każde półrocze i cały rok, ale także przesyłaniem do wszystkich prokuratur wniosków płynących z analizy tych sprawozdań, w których zawarte są uwagi dotyczące nieprawidłowości występujących w postępowaniach.

Dzięki tego rodzaju działaniom zdecydowanie zwiększyła się świadomość organów procesowych w zakresie szkodliwości społecznej przestępstw popełnianych z tych powodów.

Praktycznie wyeliminowano przypadki niezasadnego umarzania lub odmawiania wszczęcia postępowań przygotowawczych z powodu znikomej społecznej szkodliwości takich czynów. W ostatnich latach odnotowane są pojedyncze przypadki umorzeń z tej podstawy, przy czym w latach 2007, 2008, 2009, 2010, 2012r. nie odnotowano ani jednej takiej decyzji.

Podkreślić trzeba, że w każdej prokuraturze regionalnej wyznaczony został  konsultant w tej kategorii przestępstw, zaś na poziomie prokuratur okręgowych koordynatorzy monitoryjący i nadzorujący te kategorie spraw.  Ponadto w ramach właściwości każdej prokuratury okręgowej została wyznaczona jedna prokuratura rejonowa (w przypadku dużych obszarów właściwości dwie), a w niej po dwóch prokuratorów wyspecjalizowanych w prowadzeniu tego rodzaju postępowań.

W konsekwencji obecnie funkcjonuje stała grupa 160-165 prokuratorów zajmująca się tymi przestępstwami –  około 105 prokuratorów prowadzących i nadzorujących postępowania na szczeblu prokuratur rejonowych oraz  58 prokuratorów (konsultantów i koordynatorów) na szczeblu prokuratur okręgowych, regionalnych i Prokuratury Krajowej. Powyższa struktura organizacyjna ścigania przestępstw tej kategorii pozwala na ujednolicenie praktyki i eliminowanie błędów popełnianych w tych sprawach. 

26 lutego 2014 r. Prokurator Generalny wydał wytyczne w zakresie prowadzenia postępowań o przestępstwa  z nienawiści, które   dotyczą zarówno uregulowań materialnoprawnych, sposobu prowadzenia postępowań, jak i kwestii organizacyjnych. Powyższe wytyczne są do chwili obecnej aktualne. Zgodnie z nimi „Każde postępowanie przygotowawcze o przestępstwo z nienawiści uznaje się za sprawę dużej wagi”. Ich konsekwencją jest m.in. obowiązek informowania przełożonych o każdym postępowaniu dotyczącym przestępstwa z nienawiści.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-11-30
Data udostępnienia informacji: 2016-10-06
Liczba odsłon: 1 475