środa, 12 lutego 2020

Zatrzymania członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, przekazującej za granicę środki pieniężne pochodzące z przestępstw i przestępstw skarbowych

Zatrzymania członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, przekazującej za granicę środki pieniężne pochodzące  z przestępstw i przestępstw skarbowych

Prokuratura Regionalna w Warszawie nadzoruje, prowadzone przez Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie, śledztwo w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się transferowaniem za granicę środków pieniężnych pochodzących z przestępstw i przestępstw skarbowych.

Na polecenie prokuratora 12 lutego 2020 r. funkcjonariusze CBA, przy wsparciu Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej, przeszukali ponad 60 siedzib i lokali podmiotów uczestniczących w popełnianiu ujawnionych przestępstw, a następnie zatrzymali 18 osób. Wśród nich jest prezes krajowej instytucji płatniczej oraz pięć osób zarządzających firmą. Pozostali zatrzymani to osoby transferujące środki płatnicze.

Ustalenia śledztwa. Nie mniej niż 8 miliardów złotych pochodzących z przestępstw wyprowadzono z Polski

Postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z 12 lipca 2019 roku i już 29 lipca 2019 roku prokurator wszczął śledztwo. W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że ustalona spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, po uzyskaniu w dniu 21 lipca 2015 roku, licencji krajowej instytucji płatniczej, rozpoczeła współpracę z osobami i spółkami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Wólki Kosowskiej.
Działalność ustalonych – 26 spółek i innych podmiotów, była jedynie przykryciem dla zorganizowanej grupy przestępczej. W jej ramach, sprawcy stworzyli strukturę, która była wykorzystywana do zakładania spółek i prowadzenia dla nich rachunków bankowych. Tak utworzone spółki i inne podmioty, miały za zadanie obrót za pośrednictwem swoich rachunków bankowych, znacznymi środkami pieniężnymi pochodzącymi z popełniania przestępstw i przestępstw skarbowych, którego celem było udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia tych środków. W ten sposób w okresie od czerwca 2016 do października  2019 wytransferowano za granicę Rzeczypospolitej Polskiej ponad 8 mld złotych, głównie do Chin i Wietnamu. Środki te pochodziły od 26 podmiotów prowadzących działalność głównie na terenie Wólki Kosowskiej. Podmioty te w szczególności nie odprowadzały podatków od prowadzonej działalności lub odprowadzały je w nienależytym rozmiarze. Nie składały sprawozdań finałowych do Krajowego Rejestru Sądowego lub sprawozdania te były rażąco nierzetelne. Szkoda poniesiona przez Skarb Państwa z tytułu nieuiszczenia przez te podmioty należnych podatków VAT i CIT wynosi 2 mld 310 mln zł.
Jednocześnie za wskazanymi 26 podmiotami gospodarczymi stał szereg osób, głównie pochodzenia wietnamskiego, które nie były ujawnione w KRS, ale w rzeczywistości to one nimi kierowały. Osoby te regularnie przekazywały gotówkę na terenie Wólki Kosowskiej pracownikom ustalonej krajowej instytucji płatniczej w Warszawie. Pieniądze te były wpłacane na rachunki bankowe i niezwłocznie transferowane za granicę. Ustalona spółka akcyjna, która posiadała statut krajowej instytucji płatniczej w Warszawie, była wykorzystywana do zalegalizowania transakcji i nie wzbudzania uzasadnionych podejrzeń co do przepływu znacznych środków finansowych.

Po przeprowadzeniu przez prokuratora czynności procesowych z udziałem zatrzymanych zostanie podjęta decyzja o stosowaniu środków zapobiegawczych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-02-12
Data udostępnienia informacji: 2020-02-12
Liczba odsłon: 1 238