piątek, 30 listopada 2018

Zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej popełniającej przestępstwa karnoskarbowe

Zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej popełniającej przestępstwa karnoskarbowe

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie prowadzi wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP Zarządu w Lublinie śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw karnoskarbowych, polegających na nielegalnym wytwarzaniu wyrobów tytoniowych w postaci papierosów, jak również oznaczeniu tych wyrobów podrobionymi znakami towarowymi znanych koncernów tytoniowych, w celu wprowadzania ich do obrotu.

Nielegalnie wytwarzali wyroby akcyzowe na dużą skalę

Śledztwo zostało zainicjowane w wyniku czynności operacyjnych wykonywanych przez funkcjonariuszy CBŚP Zarządu w Lublinie. Jak ustalono w toku postępowania, grupa zajmowała się wytwarzaniem na dużą skalę wyrobów akcyzowych w postaci papierosów, celem wprowadzenia do obrotu. Działalność grupy naraziła Skarb Państwa na uszczuplenia należności publicznoprawnych wielkiej wartości.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

W toku postępowania w stosunku do siedmiu osób prokurator ogłosił postanowienia o przedstawieniu zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, uszczuplenia należności publicznoprawnych w związku z produkcją podrobionych papierów bez polskich znaków skarbowych akcyzy oraz oznaczanie tych wyrobów podrobionymi znakami towarowymi, w celu wprowadzania ich do obrotu.

Podejrzani to osoby w wieku od 28 lat 58. Sześciu z nich to obywatele Ukrainy.

Tymczasowe aresztowania

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy Lubin – Zachód w Lublinie, zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Niemal 13 milionów złotych straty Skarby Państwa

Policjanci z CBŚP Zarządu w Lublinie i funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Białej Podlaskiej podczas czynności realizowanych na terenie dwóch miejscowości województwa mazowieckiego ujawnili fabrykę papierosów oraz zewnętrzny magazyn, w którym składowano krajankę tytoniową.

W toku czynności zabezpieczono linię produkcyjną służącą do produkcji papierosów, łącznie blisko 2 i pół miliona sztuk wyprodukowanych papierosów oraz ponad 10 ton przechowywanego tytoniu, przeznaczonego do takiej produkcji.

Swoim działaniem grupa doprowadziła do uszczuplania należności publicznoprawnych wielkiej wartości z tytułu akcyzy i podatku VAT w łącznej kwocie 12 924 446 złotych, w tym z tytułu akcyzy w kwocie 10 086 789 złotych oraz z tytułu podatku VAT w kwocie 2 837 657 złotych.

Papierosy wartości ponad półtora miliona złotych

Szacunkowa wartość papierosów została wyliczona na kwotę ponad półtora miliona złotych. Wyprodukowane papierosy były oznaczane podrobionym znakiem towarowym, a zatem sprawcy wprowadzali klientów w błąd w zakresie tożsamości producenta i produktu.

W ramach śledztwa nadzorowanego przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej prowadzone są intensywne czynności mające na celu ustalenie pełniej skali przestępczego procederu oraz pozostałych osób zaangażowanych w tę działalność.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-11-30
Data udostępnienia informacji: 2018-11-30
Liczba odsłon: 2 462