czwartek, 31 stycznia 2019

Zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej popełniającej przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu

Zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej popełniającej przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu

29 stycznia 2019 roku, na polecenie prokuratorów Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu we Wrocławiu zatrzymali 11 osób.

Zatrzymani to w większości członkowie zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Macieja M., powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich.

Usłyszeli zarzuty

Prokuratorzy Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawili zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 kodeksu karnego),  udziału w bójkach (art. 158 §1 kodeksu karnego), pobicia kilku osób przy użyciu niebezpiecznych przedmiotów (art. 159 kodeksu karnego), dokonania rozboju przy użyciu niebezpiecznych przedmiotów (art. 280 § 2 kodeksu karnego) oraz  kradzieży z włamaniem do pomieszczeń jednego ze śląskich klubów sportowych (art. 279 § 1 kodeksu karnego).

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości  Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 6 podejrzanych.

W stosunku do 5 osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych, dozorów policji i zakazów opuszczania kraju.

Przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej z art. 258 § 1 kodeksu karnego zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5, udziału w bójce do 3 lat, natomiast udziału w bójce z użyciem niebezpiecznych przedmiotów do 8 lat. Przestępstwo z art. 280 § 2 kodeksu karnego jest zbrodnią zagrożoną karą pozbawienia wolności do 15 lat.

Ustalenia śledztwa 

W toku postępowania ustalono, że grupa, kierowana przez Macieja M., działała w okresie od 2010 roku do końca 2017 roku na terenie województwa śląskiego, a w szczególności miast takich jak Chorzów, Katowice, Mysłowice. Członkowie grupy dokonywali rozbojów, oszustw, przestępstw przeciwko wolności i wiarygodności dokumentów, uprowadzeń dla okupu, przestępstw związanych z wyłudzaniem podatku od towarów i usług VAT oraz przestępstw polegających na obrocie substancjami psychotropowymi i środkami  odurzającymi.

Wielowątkowe i wielopodmiotowe śledztwo

Ostatnie zatrzymania to efekt ustaleń dokonanych w ramach wielopodmiotowego i wielowątkowego śledztwa, które zostało wszczęte 18 kwietnia 2016 roku.

Do chwili obecnej w ramach śledztwa zarzuty usłyszało 79 podejrzanych, a wobec 35 zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze izolacyjnym.

Ponadto w sprawie skierowano 6 aktów oskarżenia obejmujących łącznie 15 oskarżonych m.in. o przestępstwa udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, udziału w pobiciach z użyciem niebezpiecznych narzędzi, spowodowania ciężkich uszkodzeń ciała, oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości, czy obrotu znacznymi ilościami narkotyków.

Śledztwo ma charakter rozwojowy i wielowątkowy. Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-01-31
Data udostępnienia informacji: 2019-02-01
Liczba odsłon: 2 326