środa, 12 grudnia 2018

Zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw polegających na wyłudzaniu podatku VAT

Zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw polegających na wyłudzaniu podatku VAT

Dzisiaj (12 grudnia 2018 roku) dokonano zatrzymania 5 osób w związku z prowadzonym w Podkarpackim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie śledztwem dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnieniem przestępstw karnych i karnoskarbowych.

Zatrzymani usłyszą prokuratorskie zarzuty

Wśród zatrzymanych jest dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej – Dominik S., Witold K., którzy oprócz zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszą zarzuty dotyczące poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT, wystawionych na różne podmioty gospodarcze i udzielenia pomocy innym osobom w narażeniu na uszczuplenie podatku VAT, w tym:

  • zarzuty wobec Dominika S. dotyczą 189 faktur VAT oraz pomocy w narażeniu na uszczuplenie podatku VAT w kwocie 1.494.008,00 złotych,
  • zarzuty wobec Witolda K. dotyczą 69 faktur VAT oraz pomocy w narażeniu na uszczuplenie podatku VAT w kwocie 2.182.332,00 złotych.

Popełniali przestępstwa związane z działalnością grupy

Wśród zatrzymanych są również trzy osoby, którym zarzuca się popełnienie przestępstw związanych z działalnością tej grupy przestępczej.

Jacek A., Robert T. i Beata T. usłyszą zarzuty dotyczące  użycia w dokumentacji księgowej i wykazania w deklaracjach podatkowych VAT-7, wystawionych 10 faktur VAT oraz narażenia podatku VAT na uszczuplenie w kwocie 105.705,00 złotych.

Po przeprowadzeniu czynności dowodowych z udziałem podejrzanych prokurator podejmie decyzję w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych.

Ustalenia śledztwa

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego grupa działała w okresie od 2013 do 2016 roku, w Jarosławiu, Krakowie i innych miejscowościach na terenie całego kraju. Zajmowała się popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu, polegających na wyłudzeniu podatku VAT poprzez tworzenie fikcyjnej dokumentacji kupna-sprzedaży towarów oraz przestępstw skarbowych przeciwko obowiązkom podatkowym związanych z wystawianiem nierzetelnych faktur VAT w celu obniżenia podatku należnego i spowodowania uszczupleń należności publicznoprawnych wielkiej wartości.

Fikcyjne faktury wykorzystywane do wystawiania dokumentów TAX-FREE

Z poczynionych w toku śledztwa ustaleń wynika, że fikcyjne faktury VAT, które zostały wprowadzone do obrotu gospodarczego były następnie wykorzystywane do wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów TAX-FREE, celem wyłudzenia podatku VAT przez szereg objętych postępowaniem podmiotów gospodarczych z terenu całego kraju.

Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo ma rozwojowy charakter i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-12-12
Data udostępnienia informacji: 2018-12-12
Liczba odsłon: 4 571