wtorek, 09 października 2018

Zatrzymania handlarzy tzw. dopalaczami

Zatrzymania handlarzy tzw. dopalaczami

Na dzisiejszej konferencji prasowej (9 października 2018 roku) Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro oraz Zastępca Prokuratora Generalnego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Beata Marczak poinformowali o intensywnych czynnościach podejmowanych przez prokuraturę oraz Centralne Biuro Śledcze Policji przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem tzw. dopalaczami.

– Zatrzymano łącznie pięć osób celem przedstawienia zarzutów handlu dopalaczami, ich wytwarzania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej – poinformował Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Na polecenie prokuratorów Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zostały zatrzymane 3 osoby, którym zostaną ogłoszone zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wytwarzaniem i wprowadzeniem do obrotu środków zastępczych w postaci dopalaczy. Ponadto prokuratorzy zlecili doprowadzenie dwóch osób z Zakładów Karnych, w tym mężczyznę, który kierował grupą.

Na moje polecenie tego rodzaju sprawami zajmują się Wydziały Zamiejscowe do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej – powiedział Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Zatrzymani  wytwarzali i wprowadzali do obrotu znaczne ilości „dopalaczy”

Prokuratorzy Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza działała w okresie od 2015 roku do sierpnia 2018 roku na terenie Katowic, Warszawy, Opola, Częstochowy, Płocka, Bielska Białej i innych miejscowościach na terenie Rzeczypospolitej.

Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które nabrało wielkiej skali – powiedział Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro

Zatrzymane osoby są podejrzane o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia wielu osób, w związku z wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych – tzw. dopalaczy. Spośród nich osoby, przy których ujawniono substancje psychotropowe, środki odurzające lub tzw. dopalacze, podejrzane są także o posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych będących przestępstwem z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czterech członków grupy usłyszy zarzuty wprowadzenia do obrotu, za pośrednictwem sklepów internetowych, środków zastępczych tzw. dopalaczy i nowych substancji psychoaktywnych w ilości nie mniejszej niż 450 kilogramów o rynkowej wartości nie mniejszej niż 7 milionów 800 tysięcy złotych. Członkowie grupy przeprowadzili ponad 15000 transakcji internetowych.

Ponadto trzy osoby z tej grupy usłyszały zarzuty wyrabiania, zlecania wyrabiana środków zastępczych „dopalaczy” i substancji psychoaktywnych oraz posiadania różnego rodzaju substancji chemicznych służących do ich wyrabiania o łącznej wadze ponad 120 kilogramów o wartości rynkowej niespełna 3 milionów złotych.

W trakcie prowadzonego postępowania zabezpieczono łącznie 120 kilogramów środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych o szacunkowej wartości około 2 milionów 750 tysięcy złotych.

Ponadto trzy osoby usłyszały zarzuty tzw. prania pieniędzy pochodzących z korzyści majątkowych uzyskanych z handlu dopalaczami w kwocie nie mniejszej niż 7 milionów 800 tysięcy złotych.

W wyniku zażycia dopalaczy śmierć poniosły 4 osoby

Substancje, które były przedmiotem obrotu, są określane jako „narkotyki projektowane” lub „dopalacze”. W działaniu przypominają amfetaminę lub kokainę. Zażycie substancji zawierającej może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka poprzez zaburzenie rytmu serca, zmiany ciśnienia krwi skutkującymi utratą przytomności z zatrzymaniem krążenia włącznie. Przyjmowanie tych substancji wiąże się z wystąpieniem działania kardio i neurotoksycznego – podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia rytmu serca, wzrost temperatury ciała, bezsenność, szczękościsk, nadmierna potliwość, bóle głowy, rozszerzenie źrenic, nudności, wymioty, halucynacje. Ponadto zażycie tych środków może powodować m.in. stany niepokoju, drgawki, halucynacje, ataki paniki, pobudzenie ruchowe.

Dopalacze niosą śmierć. Działają siedmiokrotnie mocniej niż heroina. Jednorazowe zażycie dopalaczy może spowodować zgon – powiedziała Zastępca Prokuratora Generalnego Beata Marczak.

W toku śledztwa ustalono, że w wyniku zażycia dopalaczy, które wprowadzała do obrotu zorganizowana grupa przestępcza, śmierć poniosły 4 młode osoby  wieku 16, 19, 27 i 32 lata. Uzyskane w toku postępowania opinie biegłych lekarzy wskazują jednoznacznie, że do zgonu tych osób doszło w wyniku zażycia substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”.

Chciałbym zaapelować do rodziców młodych ludzi o przeprowadzenie rozmowy z dziećmi, o niebezpieczeństwie jakie niesie za sobą zażywanie dopalaczy – powiedział Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Prokuratorzy będą wnioskowali o areszt

Po wykonaniu czynności procesowych z zatrzymanymi prokuratorzy podejmą decyzję co do konieczności zastosowania środków zapobiegawczych w tym w postaci tymczasowego aresztowania.

Cały czas prowadzone są intensywne, wspólne czynności prokuratury i Centralnego Biura Śledczego Policji, mające na celu ustalenie wszystkich osób, do których mogły trafić niebezpieczne substancje, a także wszystkich sprawców, którzy zamieszani są w ten przestępczy proceder.

Aktualnie w podlegających mi Wydziałach Zamiejscowych do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi, w Gdańsku, we Wrocławiu prowadzonych jest 8 postępowań w których przedstawiono zarzuty obrotu tzw. dopalaczami. Oprócz tych wydziałów inne jednostki na terenie kraju, również zajmują się przestępstwami związanymi z dopalaczami – powiedziała Zastępca Prokuratora Generalnego Beata Marczak.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Prokuratorzy nie wykluczają kolejnych zatrzymań i zarzutów w tej sprawie.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-09
Data udostępnienia informacji: 2018-10-09
Liczba odsłon: 1 619