piątek, 20 września 2019

Zatrzymania i areszty dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się rozpowszechnianiem pornografii z udziałem małoletnich

Zatrzymania i areszty dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się rozpowszechnianiem pornografii z udziałem małoletnich

Prokuratura Okręgowa w Krośnie prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się rozpowszechnianiem pornografii z udziałem małoletnich, jak też sprowadzaniem, przechowywaniem, posiadaniem pornografii z udziałem małoletnich w celu jej rozpowszechniania za pośrednictwem stron internetowych.

Treści pornograficzne przesyłali pocztą elektroniczną

Z ustaleń śledztwa wynika, iż grupa działała co najmniej od września 2018 r. w Krośnie i innych miejscowościach Polski oraz w krajach Unii Europejskiej. Materiały zawierające treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich były rozpowszechniane przez sprawców pocztą elektronicznej między osobami mieszkającymi w Polsce i poza jej granicami. W/w osoby pozyskiwały i rozpowszechniały materiały, zawierające treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich. W szczególności działanie przestępcze polegało na przesyłaniu zamówionych materiałów o ww. treści oraz udostępnianiu linków do stron internetowych, zawierających takie treści.

Skoordynowana i skuteczna akcja prokuratury i Policji

Na terenie trzech województw: małopolskiego, lubelskiego i mazowieckiego, policjanci zatrzymali niemal jednocześnie 6 osób, w tym obywatela Ukrainy, w wieku od 30 lat do 65 lat. W tym czasie inni policjanci przeszukiwali kolejne obiekty znajdujące się w województwach małopolskim, mazowieckim, zachodniopomorskim i podkarpackim. Funkcjonariusze Zarządu w Rzeszowie CBŚP działali wspólnie z policjantami z innych zarządów CBŚP w Polsce oraz  funkcjonariuszami z Komend Wojewódzkich Policji w Rzeszowie, Lublinie, Radomiu, Szczecinie, Krakowie, Katowicach, Łodzi oraz Komendy Stołecznej Policji. W trakcie przeszukań policjanci ujawnili i zabezpieczyli różnego rodzaju materiały filmowe i zdjęciowe z zakazanymi treściami. Materiały te znajdowały się na nośnikach danych, w tym na dyskach twardych. Dodatkowo zabezpieczono inne sprzęty komputerowe, kilkadziesiąt telefonów, aparaty fotograficzne i kamery. Przedmioty te decyzją  prokuratora poddane zostaną dokładnej analizie przez biegłych.

Usłyszeli zarzuty

Zatrzymanym prokurator  przedstawił zarzuty popełnienia przestępstw polegających na tym, że od września 2018 r. do sierpnia 2019 r, w Krośnie i innych miejscowościach na terenie Polski, w celu rozpowszechniania pornografii z udziałem małoletnich za pośrednictwem stron internetowych, sprowadzały, przechowywały i posiadały materiały zawierające pornografię z udziałem osób małoletnich. Są to czyny kwalifikowane z art.  202 par. 3 kk i art. 202 par. 4a kk. Przestępstwo z art. 202 par. 3 k.k. jest zagrożone karą do 12 lat pozbawienia wolności, zaś przestępstwo z art. 202 par. 4a k.k. –  do 5 lat pozbawienia wolności

Wobec czterech podejrzanych prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumenty prokuratora i wobec wszystkich tych osób zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Wobec pozostałych dwóch podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10 000 zł, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2019-09-20
Data udostępnienia informacji: 2019-09-19
Liczba odsłon: 1 092