środa, 12 sierpnia 2020

Zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym obrotu artykułami spożywczymi w ramach tzw. „karuzeli podatkowej”.

Zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym obrotu artykułami spożywczymi w ramach tzw. „karuzeli podatkowej”.

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej wspólnie z Zarządem w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw karnych i karnoskarbowych. Członkowie grupy wystawiali nierzetelne faktury VAT i przekazywali je kolejnym podmiotom. Tym działaniem doprowadzali do uszczuplenia należności publicznoprawnych poprzez nie zgłaszanie właściwym organom podatkowym rzeczywistej podstawy i przedmiotu opodatkowania oraz wyłudzeń podatku VAT. Podejmowali również czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z tych przestępstw oraz wytwarzali poświadczającą nieprawdę dokumentację księgową dotyczącą wpłat i wypłat, które ujmowane były w księgach rachunkowych. Tak spreparowane dokumenty miały być okazywane w toku kontroli podatkowych na potwierdzenie prawdziwości zdarzeń gospodarczych wskazanych w nierzetelnych fakturach VAT.

Podejrzani usłyszeli zarzuty 

Na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie w ubiegłym tygodniu  funkcjonariusze Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 10 osób, którym przedstawiono łączenie 39 zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, oszustw podatkowych oraz tzw.  „prania pieniędzy”. Liderce grupy przedstawiono również zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Na wniosek prokuratora 3 osoby zostały tymczasowo aresztowane przez Sąd. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Przestępczy proceder 

Przedmiotem obrotu były artykuły spożywcze, w tym kawa, napoje energetyczne, słodycze. Towar kupowany był na terenie kraju w cenie netto przy wykorzystaniu instytucji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez firmy z Czech, a następnie wprowadzany do polskiego sytemu gospodarczego bez uiszczenia podatku VAT z tytułu sprzedaży krajowej. Powyższe zachowania stanowiły nie tylko stratę po stronie Skarbu Państwa, ale też przedsiębiorców, rzetelnie prowadzących działalność gospodarczą i płacących podatki.  Towar, którym obracali podejrzani mógł być sprzedawany po niższych cenach z uwagi na to, że nie był obciążony podatkiem VAT. W  „karuzeli podatkowej” uczestniczyły podmioty z Czech, Słowacji oraz z ternu całego kraju.

Podejrzani wystawili faktury na łączną kwotę ponad 12,3 mln zł uzyskując korzyść majątkową szacowaną na co najmniej pół miliona złotych.

Ujawniono majątek o wartości 10 mln zł 

W ramach prowadzonego śledztwa ujawniono majątek sprawców na kwotę blisko 10 milionów złotych.

Sprawcom grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy 

Prokuratura Krajowa. 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-08-12
Data udostępnienia informacji: 2020-08-11
Liczba odsłon: 714