piątek, 18 października 2019

Zatrzymania i zarzuty w sprawie lichwiarskich pożyczek

Zatrzymania i zarzuty w sprawie lichwiarskich pożyczek

Prokuratura Okręgowa w Toruniu prowadzi śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się udzielaniem wysoko oprocentowanych pożyczek (na zasadach lichwy), zabezpieczonych przewłaszczeniem własności nieruchomości. Na polecenie prokuratora funkcjonariusze Wydziału w Toruniu Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali cztery osoby związane z przestępczym procederem.

Brali pożyczki, tracili domy, łączna szkoda blisko 28 milionów złotych

W toku śledztwa ustalono, że grupa działała  się w latach 2013 – 2019 na terenie Torunia, Bydgoszczy i Warszawy. Jej  członkowie w gazetach – z reguły o tematyce rolniczej – zamieszczali ogłoszenia o możliwości uzyskania szybkiej pomocy finansowej przez osoby nie posiadające zdolności kredytowej. Z usług firm korzystali właściciele nieruchomości, co do zasady gospodarstw rolnych,  którzy bądź nie mogli uzyskać kredytów w bankach z uwagi na posiadane już zadłużenie bądź, którym zależało na szybkim uzyskaniu środków finansowych, niezbędnego m.in. do spłaty innych zobowiązań bądź wstrzymania licytacji komorniczych, czy też na leczenia osób najbliższych.

Pokrzywdzeni nie byli informowani o faktycznych warunkach umowy, w tym o terminie przeniesienia własności nieruchomości oraz wysokim wynagrodzeniu dla pośrednika, prowizji w wysokości co najmniej 15 %. Zdecydowana część pożyczkobiorców była przekonana, że własność nieruchomości utracić może dopiero z chwilą niespłacenia pożyczki. Nie zdawali oni sobie sprawy z tego, iż tracą własność nieruchomości już z chwilą podpisania aktu notarialnego umowy pożyczki.

Materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej nie byli zainteresowani spłatą pożyczek przez pożyczkobiorców, a zmierzali do przejęcia nieruchomości oraz kolejno „zdjęcia” obciążeń hipotecznych i egzekucji dotyczących przewłaszczanych nieruchomościach, tak aby przejęte nieruchomości miały „czyste księgi wieczyste”.

W tym celu, mimo tego, że nie istniało niebezpieczeństwo wdrożenia egzekucji z nieruchomości a pożyczkobiorcy oczekiwali tylko i wyłącznie wypłaty środków finansowych, kwoty wypłacanych pożyczek, w pierwszej kolejności przekazywane były bezpośrednio przez pożyczkodawcę na „zdjęcie” takich obciążeń hipotecznych.

Aktualnie w toku śledztwa analizowane są okoliczności dotyczące zawarcia 85 umów, wydane postanowienia o przedstawieniu zarzutów obejmują 39 pokrzywdzonych, a ustalona łączna szkoda wynosi blisko 28 milionów  złotych.

Usłyszeli zarzuty

Zatrzymanym  mężczyznom prokurator zarzucił popełnienie przestępstw działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości i  wyzysku kontrahenta. Są to czyny kwalifikowane z art. 258 par. 1 kk, art. 286 par. 1 kk, 294 § 1 kk i art. 304 kk. Grozi za nie kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania  prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd aresztował trzech podejrzanych na okres 3 miesięcy.

Na poczet grożących kar i środków karnych zabezpieczono majątek podejrzanych o łącznej wartości prawie 20 milionów złotych.

W śledztwie w dalszym ciągu wykonywane są czynności zmierzające do ustalenia wszystkich pokrzywdzonych oraz wyjaśnienia okoliczności przestępstw popełnionych na ich szkodę.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2019-10-18
Data udostępnienia informacji: 2019-10-18
Liczba odsłon: 1 180