piątek, 02 października 2020

Zatrzymania i zarzuty w sprawie odwróconego łańcucha dystrybucji leków

Zatrzymania i zarzuty w sprawie odwróconego łańcucha dystrybucji leków

Na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatury w Białymstoku (29.09.2020r.) dokonali zatrzymania 5 osób w sprawie odwróconego łańcucha dystrybucji leków.

Po doprowadzeniu do Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty. Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku przedstawił zatrzymanym zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego, naruszenia zakazu zbycia produktów leczniczych z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego do hurtowni farmaceutycznej kwalifikowane z art. 126 b ustawy prawo farmaceutyczne oraz wystawiania faktur VAT w których poświadczano nieprawdę, że produkty lecznicze były sprzedawane na potrzeby podmiotów prowadzących działalność leczniczą kwalifikowane z art. 271 par. 1 i 3 kk.

Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci uiszczonych poręczeń majątkowych w wysokości do 2 milionów złotych, zakaz opuszczania kraju i dozór policji.

Naruszenie zakazu odwróconego łańcucha dystrybucji leków

W toku śledztwa prokurator ustalił, że zatrzymani w latach 2015-2018 uczestniczyli w zorganizowanej grupie przestępczej, która zbywała leki z aptek ogólnodostępnych do hurtowni farmaceutycznych, pod pozorem ich sprzedaży do Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Sprzedaż leków odbywała się z naruszeniem zakazu odwróconego łańcucha dystrybucji leków, wynikającego z art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne.

Podejrzani są związani z dwiema spółkami prowadzącymi hurtowanie farmaceutyczne do których w okresie od października do grudnia 2018 roku sprzedane zostały leki o łącznej wartości prawie 8,6 miliona złotych.

Leki zagrożone brakiem dostępności

W toku postępowanie prokurator ustalił, że wśród leków sprzedanych do hurtowni farmaceutycznych, były leki, które znajdowały się na wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotychczas zarzuty usłyszało 19 osób

Przeprowadzone zatrzymania są kontynuacją innego śledztwa, które swoim zakresem obejmuje obrót lekami, w tym ich wywóz za granicę. W jego toku zarzuty przedstawiono łącznie 19 osobom. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że za granicę wywożone były m. in. leki, które znajdowały się na wykazach produktów leczniczych, zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

O sprawie pisaliśmy:

https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/kolejne-zatrzymanie-w-sprawie-odwroconego-lancucha-dystrybucji-lekow/

https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/zarzuty-dla-zatrzymanych-w-sprawie-tzw-mafii-lekowej/

https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/kolejne-zatrzymania-w-sprawie-tzw-mafii-lekowej-2/

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-10-02
Data udostępnienia informacji: 2020-10-01
Liczba odsłon: 759