piątek, 11 października 2019

Zatrzymania i zarzuty w sprawie oszustw i lichwy mieszkaniowej

Zatrzymania i zarzuty w sprawie oszustw i lichwy mieszkaniowej

Prokuratura Okręgowa w Łodzi nadzoruje śledztwo w sprawie szeregu oszustw i lichwy mieszkaniowej. Na polecenie prokuratora funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łodzi 9 października 2019 r. zatrzymali sześć osób w wieku od 35 do 54 lat związanych z tą działalnością. Jedna z osób dobrowolnie stawiła się na przesłuchanie.

Wykorzystywali przymusowe położenie pokrzywdzonych

Czynności związane z zatrzymaniami były realizowane w województwach pomorskim, wielkopolskim i mazowieckim. Dwaj mężczyźni, wchodzący w skład zarządów prowadzących działalność pożyczkową spółek z siedzibą w województwie wielkopolskim, działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Pozostali zatrzymani powiązani byli ze spółkami pożyczkowymi i z zarządzającymi nimi osobami.

Zaangażowane w przestępczy proceder spółki udzielały pożyczek na bardzo niekorzystnych warunkach, wykorzystując przymusowe położenie kontrahentów.
Ich klientami, pozyskiwanymi bezpośrednio, bądź w drodze różnego rodzaju ogłoszeń, stawały się osoby w bardzo trudnej sytuacji życiowej, posiadające znaczące zadłużenia, których nie były w stanie spłacać. Nie miały także szans na uzyskanie wsparcia finansowego ze strony instytucji bankowych. Firmy pożyczkowe, z którymi związani byli podejrzanymi, udzielały bardzo drogich pożyczek, z wysoką prowizją i odsetkami. Wyznaczano przy tym krótki, zazwyczaj sześciomiesięczny termin spłaty. Koszty prowizji i odsetek sięgały nawet 40 procent. Niejednokrotnie, już po podpisaniu umowy okazywało się, że pożyczkobiorcy otrzymywali jedynie część kwoty wynikającej z zawartej umowy. Zabezpieczeniem udzielanych pożyczek były nieruchomości, stanowiące własność pożyczkobiorców, co do których spisywano umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie.  Akty notarialne dotyczące przeniesienia własności tych nieruchomości powstawały w kancelariach w Łodzi, Poznaniu i w Warszawie. Klienci nie byli należycie informowani o warunkach i kosztach zaciąganych zobowiązań. Zdarzało się, że często nieświadomie kwitowali w aktach notarialnych odbiór pieniędzy, których faktycznie nie otrzymali. Byli wprowadzeni w błąd co do zamiaru prawidłowego rozliczenia się w przypadku niespłacenia pożyczki. Wszystko zatem wskazuje na to, że intencją działania grupy przestępczej było przejęcie, przy nieadekwatnym zaangażowaniu finansowym, własności nieruchomości. Na potrzeby podpisywanych umów ich wartość była w znaczący sposób zaniżana, co ograniczało, bądź pozbawiało pokrzywdzonych możliwości dochodzenia różnicy w przypadku niespłacenia pożyczki i utraty własności. W sytuacji, gdy dłużnicy nie regulowali zaciągniętych zobowiązań, części z nich proponowano podpisanie aneksów do umów, zwiększających ich zadłużenie oraz przedłużających termin spłaty, z reguły o kolejne pół roku. W rzeczywistości nie poprawiało to sytuacji pożyczkobiorców, powodowało wzrost zadłużenia i finalnie też doprowadzało do utraty własności nieruchomości.
W kilku przypadkach proponowano pokrzywdzonym spłatę pierwotnie udzielonej pożyczki przez nowego pożyczkodawcę, określonego mianem inwestora strategicznego. Były to osoby podstawione, znajdujące się w kręgu podejrzanych, powiązane z reprezentantami spółek. Chodziło o to by finalnie w tych przypadkach to na ich rzecz przejmowana była własność nieruchomości.

Przejęli nieruchomości o wartości ponad 8 milionów złotych, usłyszeli zarzuty

Prokurator przedstawił siedmiu mężczyznom zarzuty lichwy i licznych przestępstw oszustw. Zarzuty obejmują działanie przestępcze na szkodę trzydziestu dwóch pokrzywdzonych i łączą się z przejęciem własności trzydziestu czterech, zlokalizowanych w różnych miejscowościach,  nieruchomości o wartości ponad 8 milionów złotych. Czyny zarzucane podejrzanym kwalifikowane są z art. 286 par. 1 kk,  294 par. 1 kk i 304 kk. Dwaj z nich, podejrzani są także o udział w zorganizowanej grupie przestępczej ( art. 258 par. 1 kk). Dwóm z zatrzymanych grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 15, zaś pozostałym do lat 10.

Środki zapobiegawcze

Po wykonaniu z zatrzymanymi czynności procesowych, co do dwóch osób podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej prokurator wystąpił do sądu z wnioskami o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W stosunku do pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji i poręczeń majątkowych w łącznej kwocie 100 tysięcy złotych. Na ujawnionym majątku, w tym pieniądzach w kwocie co najmniej 120 tysięcy złotych, nieruchomościach i pojazdach ustanowione zostaną zabezpieczenia na poczet grożących kar i obowiązku naprawienia szkody.

Zakres postepowania jest znacznie szerszy i obejmuje łącznie około 100 pożyczek. Prawdopodobne jest zatem postawienie kolejnych zarzutów i poszerzenie kręgu podejrzanych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2019-10-11
Data udostępnienia informacji: 2019-10-11
Liczba odsłon: 1 339