czwartek, 27 lutego 2020

Zatrzymania i zarzuty w sprawie oszustw na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych

Zatrzymania i zarzuty w sprawie oszustw na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Katowicach 25 lutego 2020 roku funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw na szkodę trzech ustalonych towarzystw ubezpieczeniowych. Szkoda dotyczyła prowizji wypłaconej przedstawicielom agencji ubezpieczeniowych z tytułu zawartych umów ubezpieczenia.

Ustalenia śledztwa

Zatrzymani , od stycznia do sierpnia 2014 roku, działali jako pośrednicy ubezpieczeniowi. Wypełnili wnioski o zawarcie co najmniej 111 umów ubezpieczenia, dzięki czemu otrzymali prowizję w łącznej kwocie ponad 740 tysięcy zł. Mężczyźni wprowadzali w błąd przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych co do rzetelności zawieranych umów ubezpieczenia i zamiaru wywiązania się klientów z warunków podpisanych umów.
W zastępstwie wnioskodawców  uiszczali składki na poczet zawieranych umów, jedynie w celu uzyskania prowizji, a po jej otrzymaniu umowy ulegały rozwiązaniu.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator przedstawił zatrzymanym osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw w zakresie mienia znacznej wartości. Są to przestępstwa kwalifikowane z art. 258 par. 1 kk,  art. 286 par. 1 k.k. i 294 par. 1 kk.  Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Środki zapobiegawcze

Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju. Nadto dwóch podejrzanych zostało zobowiązanych do uiszczenia  poręczenia majątkowego w kwocie po 20 tysięcy  zł.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Dotychczas w toku postępowania przedstawiono zarzuty 28 osobom.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-02-27
Data udostępnienia informacji: 2020-02-26
Liczba odsłon: 956