piątek, 08 marca 2019

Zatrzymania i zarzuty za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez udzielanie substancji psychoaktywnych

Zatrzymania i zarzuty za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez udzielanie substancji psychoaktywnych

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach nadzoruje prowadzone przez Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach śledztwo w sprawie udzielenia na terenie Zawiercia nowych substancji psychoaktywnych.

Na polecenie prokuratora 6 marca 2019 roku funkcjonariusze Policji zatrzymali cztery osoby. Prokurator przedstawił im zarzuty m.in. sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, uczestnicząc w obrocie szkodliwymi substancjami psychoaktywnymi. Prokurator skierował wobec podejrzanych wnioski do Sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Udzielali nowe substancje psychoaktywne

Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej 12 lutego 2019 roku przejął do dalszego prowadzenia postępowanie Prokuratury Rejonowej w Zawierciu dotyczące udzielania nowych substancji psychoaktywnych, sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz nieumyślnego spowodowania śmierci czterech osób.

Prokuratorzy podjęli czynności mające na celu ustalenie wszystkich osób pokrzywdzonych w wyniku zażycia środków psychoaktywnych. Dokonali analizy spraw prowadzonych w Prokuratorze Rejonowej w Zawierciu, które mogły mieć związek z prowadzonym postępowaniem. W wyniku tej analizy do postępowania prowadzonego przez Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej dołączono cztery postępowania prowadzone wcześniej przez Prokuraturę Rejonową w Zawierciu.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

W toku postępowania prokurator przedstawił Dagmarze L., Bartoszowi M., Dariuszowi W. Monicę N. zarzuty popełnienia w okresie od  początku sierpnia 2018 r. do dnia 6 marca 2019 r. w Zawierciu m.in. przestępstw sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, poprzez uczestniczenie w obrocie oraz udzielanie innym osobom odpłatnie i nieodpłatnie szkodliwych substancji oraz narażania na utratę życia i zdrowia kwalifikowane z art. 165 par 1 pkt. 2 kodeksu karnego oraz art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto Bartosz M. usłyszał zarzuty posiadania nowej substancji psychoaktywne kwalifikowane z art. 62b ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz kierowanie gróźb pozbawienia życia w celu wywarcia wpływ na świadka kwalifikowane z art. 245 kodeksu karnego.

Dagmara L. oraz Monika N. usłyszały również zarzuty składnia fałszywych zeznań kwalifikowane z art. 233 par. 1 kodeku karnego.

Postępowanie to dotyczy również zgonów jakie miały miejsce na terenie Zawiercia, które mogły nastąpił w wyniku zażycia szkodliwych substancji. Prokuratorzy nie wykluczają zmiany lub uzupełnienia zarzutów w tym zakresie po otrzymaniu specjalistycznych opinii biegłych.

Prokurator skierował wniosek o areszt

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował wnioski do Sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Czyny z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zagrożone są karą pozbawienia wolności do 10 lat.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-03-08
Data udostępnienia informacji: 2019-03-08
Liczba odsłon: 867