czwartek, 16 maja 2019

Zatrzymania i zarzuty za wręczenie i przyjmowanie korzyści majątkowych

Zatrzymania i zarzuty za wręczenie i przyjmowanie korzyści majątkowych

Na polecenie prokuratora Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu (14 maja 2019 roku) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 7 osób, które usłyszały zarzuty wręczania i przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za umieszczenie na oddziale szpitalnym. Wśród zatrzymanych jest ordynator jednego ze szpitali z terenu woj. wielkopolskiego.

Czyny o charakterze korupcyjnym

W toku postępowania prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu ustalił, że w jednym ze szpitali na terenie woj. wielkopolskiego dochodziło do czynów korupcyjnych polegających na przyjmowaniu przez ordynatora oddziału korzyści majątkowych w zamian za umieszczenie danej osoby na oddziale szpitalnym. W toku postepowania prokurator ustalił, że przyjmowani do szpitala nie spełniali, wynikających z przepisów prawa, wymogów kwalifikujących do umieszczenia na oddziale.

Usłyszeli zarzuty

W toku postępowania prokurator przedstawił zatrzymanemu Wojciechowi M. zarzuty m.in. popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym polegających na przyjmowaniu korzyści majątkowych kwalifikowane z art. 228 par. 3 kodeksu karnego. Sześciu zatrzymanych usłyszało zarzuty udzielenia korzyści majątkowych kwalifikowane z art. 229 par. 3 kodeksu karnego.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec Wojciecha M. środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 100 tysięcy złotych, dozoru Policji oraz zakazu sprawowania funkcji ordynatora. Stan zdrowia podejrzanego Wojciecha M. nie pozwolił na stosowanie wobec niego izolacyjnego środka zapobiegawczego. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze m.in. w postaci dozoru Policji oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami.

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-05-16
Data udostępnienia informacji: 2019-05-16
Liczba odsłon: 1 067