piątek, 26 kwietnia 2019

Zatrzymania i zarzuty za wyłudzenia podatku VAT

Zatrzymania i zarzuty za wyłudzenia podatku VAT

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach nadzoruje śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. wyłudzaniem podatku VAT znacznej wartości oraz praniem brudnych pieniędzy. W toku postępowania na polecenie prokuratora 9-10 kwietnia 2019 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 18 osób. Przedstawiono im zarzuty i wobec sześciu podejrzanych na wniosek prokuratora Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie.

Dokonywali wewnątrzwspólnotowego obrotu towarami

W toku postępowania prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej ustalił, że grupa działała w okresie od kwietnia 2015 roku do kwietnia 2016 roku na terenie Polski. Członkowie grupy dokonywali wewnątrzwspólnotowego nabycia i sprzedaży towarów bez zapłaty należnego podatku VAT. Sprawcy przeprowadzali fikcyjne dostawy towarów i bezpodstawnie uzyskiwali z tego tytułu zwrot podatku VAT.

Jak ustalił prokurator zatrzymani dokonywali wystawiania nierzetelnych faktur  poświadczających nieprawdę, co do dokonanych transakcji VAT, przyjmowali pieniądze na rachunki bankowe, a następnie w celu ich ukrycia przesyłali na kolejne konta bankowe.

Prokurator dokonał zabezpieczania mienia o wartości ponad 19 milionów złotych

W toku postępowania prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego. Jedna z osób usłyszała zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowany  z art. 258 par. 3 kk.  Ponadto prokurator przedstawił również zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych. Część z zatrzymanych usłyszała zarzuty prania pieniędzy kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kk.

W toku postępowania prokurator dokonał zabezpieczenia mienia podejrzanych głównie w postaci nieruchomości o wartości 19,5 miliona złotych.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował wnioski do Sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec sześciu podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wobec dwóch podejrzanych Sąd zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego w wysokości 10 tysięcy i 50 tysięcy złotych.

Prokurator w stosunku do siedmiu podejrzanych zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji z zakazem kontaktowania się z współpodejrzanymi, poręczeń majątkowych w wysokości 10 tysięcy złotych i zakazu opuszczania kraju.

Postępowanie ma charakter rozwojowy prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą grozi kara do 10 lat pozbawiania wolności. Przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Za przestępstwo prania brudnych pieniędzy grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-04-26
Data udostępnienia informacji: 2019-04-25
Liczba odsłon: 1 450