czwartek, 16 lipca 2020

Zatrzymania w śledztwie dotyczącym oszustwa w związku z emisją obligacji

Zatrzymania w śledztwie dotyczącym oszustwa w związku z emisją obligacji

Początkiem bieżącego tygodnia, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze CBA zatrzymali 2 osoby w sprawie dotyczącej oszustwa w związku z emisją obligacji.

Co zarzuca się zatrzymanym

Zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty oszustwa, polegającego na doprowadzeniu, co najmniej 1466 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 250 milionów złotych, wpłaconych tytułem nabycia obligacji emitowanych przez spółki, w których podejrzani pełnili funkcje zarządcze.

Środki zapobiegawcze

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych, prokurator podjął decyzję o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Ustalenia śledztwa

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że sprawcy w latach 2018-2020 oferowali klientom indywidualnym inwestycje m.in. na rynku nieruchomości poprzez emisję obligacji i oferowanie kupna udziałów w spółkach celowych. Spółki te miały wyemitować do końca 2019 roku obligacje na kwotę nie mniejszą niż 531 milionów złotych.

Z poczynionych ustaleń wynika, że znaczna część środków finansowych pozyskanych z emisji obligacji nie była przeznaczana na cele wskazane w warunkach emisji, i z reguły transferowano je na konta innych, powiązanych osobowo spółek.

Sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone dalsze zatrzymania.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-07-16
Data udostępnienia informacji: 2020-07-16
Liczba odsłon: 978