czwartek, 27 sierpnia 2020

Zatrzymania w sprawie dotyczącej wyłudzeń dotacji unijnych

Zatrzymania w sprawie dotyczącej wyłudzeń dotacji unijnych

W dniu 25 sierpnia 2020 roku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu zatrzymali trzy osoby w śledztwie dotyczącym wyłudzenia dotacji unijnych. Wśród zatrzymanych znaleźli się beneficjent, asystent i wykonawca jednego z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, nadzorowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, jako Instytucję Pośredniczącą.

Co zarzuca się zatrzymanym

Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zatrzymane osoby usłyszały zarzuty popełnienia przestępstw polegających na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie ponad 2 milionów złotych
i posługiwania się podrobionymi i poświadczającymi nieprawdę dokumentami.

Środki zapobiegawcze

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych, dozorów Policji oraz zakazu opuszczania kraju.
Za zarzucane podejrzanym przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Tymczasowe zajęcie mienia

W wyniku przeszukań miejsc zamieszkania i zatrudnienia podejrzanych ujawniono i zabezpieczono dokumentację mającą związek z prowadzonym śledztwem. Ponadto dokonano tymczasowego zajęcia mienia o łącznej wartości co najmniej 150 tysięcy złotych.

Przedmiot śledztwa

Prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu śledztwo dotyczy oszustw dokonywanych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020. Do ich popełnienia miało dochodzić przy wykorzystaniu podrobionych, nierzetelnych i poświadczających nieprawdę dokumentów przez osoby będące beneficjentami, partnerami i wykonawcami projektów. Jak wynika z ustaleń śledztwa łączna kwota doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem sięga niemal 10 milionów złotych.
Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-08-27
Data udostępnienia informacji: 2020-08-26
Liczba odsłon: 746