czwartek, 10 grudnia 2020

Zatrzymania w związku z nielegalnym obrotem paliwami

Zatrzymania w związku z nielegalnym obrotem paliwami

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, funkcjonariusze szczecińskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 5 osób, w związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym nielegalnego obrotu paliwami. Zatrzymani to mieszkańcy Szczecina i okolic.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące popełniania przestępstw i przestępstw karno – skarbowych polegających na wprowadzaniu do obrotu paliwa niewiadomego pochodzenia, sprzedawanego następnie na stacjach paliw w województwie zachodniopomorskim jako olej napędowy. Zarzuty obejmują również zaniżanie i uchylanie się od opodatkowania w związku ze sprzedażą benzyny bezołowiowej. Jednemu z podejrzanych zarzucono nadto nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych.

1.2 miliona złotych uszczuplenia należności publicznoprawnych

Przestępcze działania podjęte przez podejrzanych spowodowały uszczuplenie należności publicznoprawnych z tytułu podatku VAT, podatku akcyzowego i opłaty paliwowej w wysokości ponad 1.2 miliona złotych. Dodatkowo doszło do nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie ponad 145 tysięcy złotych.

Przestępstwa zarzucone podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 8 oraz wysoką grzywną w wysokości do ponad miliona złotych.

Środki zapobiegawcze

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podjął decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci m.in. poręczeń majątkowych w kwotach od 9 do 40 tysięcy złotych, dozorów policji, czy zakazów opuszczania kraju.

Wielowątkowe śledztwo

Ostatnie zatrzymania to kolejny etap wielowątkowego śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, które dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej dopuszczającej się przestępstw polegających na nadużyciach w podatku VAT, podatku akcyzowym i opłacie paliwowej, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach oraz praniu pieniędzy.

Działania grupy, podejmowane były na terenie całego kraju i mogły narazić Skarb Państwa na straty w wysokości przekraczającej 70 milionów złotych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-12-10
Data udostępnienia informacji: 2020-12-10
Liczba odsłon: 577