czwartek, 24 września 2020

Zatrzymania w związku z praniem brudnych pieniędzy

Zatrzymania w związku z praniem brudnych pieniędzy

W ostatnich dniach na polecenie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zatrzymali cztery osoby w związku ze śledztwem dotyczącym prania pieniędzy pochodzących z oszustwa popełnionego na szkodę klientów spółki FRL Capital Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Wśród zatrzymanych był Andrzej K., który nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu został skazany na karę 10 lat pozbawienia wolności za wyłudzenie mienia znacznej wartości. Zatrzymane zostały również trzy kobiety tj. Małgorzata O., Tatiana B. oraz Lena G.

Zakres zarzutów

Zatrzymanym zarzuca się pranie pieniędzy pochodzących z oszustwa popełnionego na szkodę 1716 klientów spółki FRL Capital Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii tj. przestępstw z art.299 § l § 5 i § 6 kodeksu karnego.
Przedmiotem zarzutów są transakcje, których nie sposób uznać za inwestycje FRL Capital Limited, polegające na dalszym rozporządzeniu mieniem pochodzącym z przestępstwa bazowego tj. oszustwa dokonanego przez Andrzeja K. Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wyłudzone środki były następnie przedmiotem transakcji bankowych, wykorzystane również zostały do zakupu nieruchomości i ruchomości oraz przeniesienia własności udziałów w spółce.
Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Ostrołęce zastosował wobec Andrzeja K. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec Małgorzaty O. i Tatiany B. środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju.
Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem Leny G. prokurator podejmie decyzję w przedmiocie zastosowania wobec niej środków zapobiegawczych.

Ustalenia śledztwa

W toku postępowania ustalono powiązania kapitałowe pomiędzy Andrzejem K. oraz pozostałymi podejrzanymi, jak również podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Zgromadzone w toku śledztwa dowody wskazują, że Andrzej K. część pieniędzy pochodzących z wpłat od klientów FRL Capital Limited inwestował kupując różnego rodzaju podmioty gospodarcze oraz wpłacając pieniądze do instytucji zajmujących się inwestycjami giełdowymi i które na skutek nietrafnych inwestycji zostały bezpowrotnie utracone.
Ponadto część z uzyskanych od klientów FRL Capital Limited środków przekazana została na bieżące funkcjonowanie spółek, w tym Finroyal Services sp. z o.o., reklamy, wynagrodzenia, najem pomieszczeń itp. Pochodząca z oszustw kwota co najmniej 1.843.654,38 złotych, została wprowadzona do legalnego obrotu. Ponadto część tych środków została przelana na prywatne konta Andrzeja K. i wykorzystana do kolejnych transakcji bankowych oraz zakupu nieruchomości i ruchomości.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-09-24
Data udostępnienia informacji: 2020-09-24
Liczba odsłon: 586