add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Zatrzymania w związku z wyrządzeniem Zakładom Chemicznym szkody w wysokości ok. 2 milionów złotych – Prokuratura Krajowa
wtorek, 09 lipca 2019

Zatrzymania w związku z wyrządzeniem Zakładom Chemicznym szkody w wysokości ok. 2 milionów złotych

Zatrzymania w związku z wyrządzeniem Zakładom Chemicznym szkody w wysokości ok. 2 milionów złotych

Dzisiaj (9 lipca 2019 r.) na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zatrzymano 6 osób.

Postępowanie dotyczy nieprawidłowości finansowych w działalności Fundacji All Sports Promotion, działającej w imieniu AZS Koszalin S.A.

Zatrzymanym po doprowadzaniu do Prokuratury zostaną ogłoszone zarzuty. Po wykonaniu czynności procesowych prokurator podejmie decyzje w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych.

Usługi reklamowe

W toku postępowania prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie ustalił, że fundacja podpisywała w latach 2011-2013 umowy o świadczenie usług reklamowych z Zakładami Chemicznymi.

Szkoda na ok. 2 miliony złotych

W toku postępowania przeprowadzono analizę dokumentacji Fundacji All Sports Promotion, jak również dokumentacji innych podmiotów oraz analizę wzajemnych przepływów finansowych. W ich wyniku potwierdzono, iż część środków przekazywanych przez Zakłady Chemiczne w związku z zawieraniem umów reklamowych z Fundacją All Sports Promotion (działającą w imieniu AZS Koszalin S.A.) nie trafiała do AZS Koszalin S.A. Środki te zostały przelane na konto innej fundacji, a następnie przekazane na rzecz spółki i wypłacone przez jej wspólników. W konsekwencji doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez Zakłady Chemiczne w kwocie ok. 2 milionów złotych.

Przedmiotowy wątek wyodrębniono z tzw. afery melioracyjnej, w której 3.07.2019 roku skierowano akt oskarżenia.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-07-09
Data udostępnienia informacji: 2019-07-09
Liczba odsłon: 3 069

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj