add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Zatrzymania w związku z wyrządzeniem Zakładom Chemicznym szkody w wysokości ok. 2 milionów złotych – Prokuratura Krajowa

Zatrzymania w związku z wyrządzeniem Zakładom Chemicznym szkody w wysokości ok. 2 milionów złotych