Zatrzymania w związku z wyrządzeniem Zakładom Chemicznym szkody w wysokości ok. 2 milionów złotych