piątek, 10 stycznia 2020

Zatrzymanie i zarzuty dla wrocławskiego radcy prawnego

Zatrzymanie i zarzuty dla wrocławskiego radcy prawnego

Na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 9 stycznia 2020r. wrocławskiego prawnika i doprowadzili go do siedziby tej jednostki organizacyjnej prokuratury, gdzie prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzuty.

Pierwszy z nich wskazuje, że prawnik, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie oraz Sąd Rejonowy dla Warszawy – Pragi Południe w Warszawie, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości nie mniejszej niż 870 tysięcy zł, należącym do Skarbu Państwa i innych podmiotów.

Podejrzany podrobił oraz sporządził a następnie potwierdził za zgodność kopie dokumentów, którymi posłużył się w postępowaniach sądowych, chcąc w ten sposób uzyskać środki z depozytów sądowych. Zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na skutecznie działania sądów i pokrzywdzonego.

Nadto podejrzany usłyszał zarzuty doprowadzenia wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami  Sądu Rejonowego w Olsztynie i Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto
w Poznaniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 150 tysięcy zł. należącym do spółek kapitałowych. Tu podejrzany sporządził a następnie potwierdził za zgodność kopie nieistniejących umów, a następnie posłużył się sfałszowanymi dokumentami. Skutkowało to wydaniem przez sądy stosownych orzeczeń, a na ich podstawie wypłatą kwot z depozytów sądowych na rachunek prowadzonej przez niego kancelarii prawnej.

Łącznie prokurator przedstawił podejrzanemu zarzuty popełnienia pięciu przestępstw kwalifikowanych m.in. z art. 286 par. 1 kk, 294 par. 1 kk i 270 par. 1 kk. Grozi za nie kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator wystąpił dziś do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-01-10
Data udostępnienia informacji: 2020-01-12
Liczba odsłon: 1 897