add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Zatrzymanie kolejnych żołnierzy z 6. Batalionu Dowodzenia w Krakowie podejrzanych o korupcję – Prokuratura Krajowa
wtorek, 17 sierpnia 2021

Zatrzymanie kolejnych żołnierzy z 6. Batalionu Dowodzenia w Krakowie podejrzanych o korupcję

Zatrzymanie kolejnych żołnierzy z 6. Batalionu Dowodzenia w Krakowie podejrzanych o korupcję

Na polecenie prokuratora z Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie, żołnierze z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejnych 8 żołnierzy pełniących służbę wojskową w 6. Batalionie Dowodzenia w Krakowie, podejrzanych o wręczanie dowódcy tej jednostki wojskowej – ppłk. Marcinowi M. korzyści majątkowych w zamian za skierowanie ich na misję zagraniczną do Kosowa w ramach PKW KFOR, jak też na kursy podoficerskie. Z uwagi na szeroki zasięg przestępczego procederu o korupcyjnym charakterze, prokuratura powierzyła dalsze prowadzenie postępowania Delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie.

Łapówki w zamian za wysłanie na misję zagraniczną

Zatrzymani żołnierze usłyszeli już zarzuty. Podejrzani są o wręczanie, za pośrednictwem ustalonej osoby, korzyści majątkowych dowódcy jednostki wojskowej ppłk. Marcinowi M. w zamian za skierowanie ich na misję zagraniczną do Kosowa w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR. Chodzi o kwoty w wysokości po 5000 zł. Jednemu z zatrzymanych przedstawiono dodatkowo zarzut złożenia fałszywych zeznań w toku prowadzonego postępowania.

Prokurator zastosował wobec zatrzymanych wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym m.in. dozór Policji, poręczenie majątkowe i zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi.

Aresztowany dowódca

Dotychczas w toku śledztwa zatrzymano 21 żołnierzy, w tym dowódcę 6. Batalionu Dowodzenia w Krakowie ppłk Marcina M. Usłyszał on zarzuty przyjęcia obietnicy korzyści majątkowej w kwotach po 10 000 zł i 6 000 zł w zamian za powołanie dwóch osób do zawodowej służby wojskowej w tej jednostce. Nadto zarzucono mu, że od listopada 2019 r. do lutego 2020 r. kilkudziesięciokrotnie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej samowolnie użył pojazdów służbowych do celów prywatnych. Wobec Marcina M. sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Elitarna jednostka

6. Batalion Dowodzenia w Krakowie jest częścią elitarnej 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie. Przeznaczony jest między innymi do zabezpieczenia funkcjonowania systemu dowodzenia Brygady jako odwodu aeromobilnego zgrupowania operacyjnego w ramach połączonej operacji obronnej. Utrzymuje nadto w gotowości siły i środki do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.

Ujawnienie okoliczności przestępstwa

Prokuratura informuje, iż zgodnie z art. 229 § 6 kodeksu karnego, nie podlega karze sprawca przestępstwa, który udzielił korzyści majątkowej, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę, a osoba udzielająca korzyści lub ich obietnicy, zawiadomiła o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawniła wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ się o nich dowiedział.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-08-17
Data udostępnienia informacji: 2021-08-16
Liczba odsłon: 5 148

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj